Prawnicy:Europo pomóż

IUSTITIA oraz sędziowie i prokuratorzy z Europy apelują do Komisji Europejskiej
5231 sedziow i prokuratorów z Europy podpisalo list do Komisji Europejskiej, który zostanie bezpośrednio złożony w Brukseli w przyszłym tygodniu.Jest to inicjatywa stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia, w celu podjęcia przez Komisję działań zmierzających do utrzymania praworządności we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w szczególności egzekwowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących niezależności sądownictwa. Pod listem, w ciągu dwóch tygodni, podpisali się sędziowie i prokuratorzy z niemal wszystkich krajów UE (m.in. 965 z Holandii, 569 z Portugalii, 538 z Austrii, 476 z Włoch, 410 z Francji, 154 z Rumunii), ale także spoza niej (Turcji, Serbii, Szwajcarii, czy USA). Akcje wsparło MEDEL – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ), Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ), Judges for Judges oraz poszczególne krajowe stowarzyszenia sędziów i prokuratorów.

  • jesteśmy niezwykle poruszeni tak szerokim odzewem wśród sędziów i prokuratorów z Europy. Walka o praworządność, w tym niezależne sądy, to nie tylko sprawa polska, ale całej naszej europejskiej wspólnoty. My, europejscy sędziowie, nie zgodzimy sie nigdy na to, by standard ochrony obywateli w Polsce był niższy niż w innych krajach UE – komentuje Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Iustitia- akcja podpisów pod listem do Komisji stanowi kontynuację Marszu 1000 tóg ze stycznia tego roku, kiedy po raz pierwszy w historii sędziowie z kilkudziesięciu państw europejskich ruszyli ulicami w togach, by pokazać solidarność i determinację w walce o praworządność.

Historia pokazała już wielokrotnie, że pobłażanie naruszeniom podstawowych praw i wolności przynosi katastrofalne skutki. Dlatego jako sędziowie europejscy wzywamy Komisję Europejską do straży nad traktatami, które do podstawowych praw i wolności się odwołują – mówi Monika Frąckowiak, członkini stowarzyszenia Iustitia oraz zarządu stowarzyszenia MEDEL.

Sprawdź także

A.Nawalny zamordowany

Ciało Aleksieja Nawalnego znajduje się jednak w kostnicy szpitala klinicznego w mieście Salechard. Są na …