Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Prawnicze szkolenie w Kołobrzegu

Prawnicze szkolenie w Kołobrzegu

Uczestniczy III Ogólnopolskiej Konferencji ? szkolenia zawodowego ZPP dyskutowali na tematy związane z pracami komisji kodyfikacyjnej prawa karnego, prawa cywilnego oraz problematyką ochrony danych osobowych. W szkoleniu wzięło udział około 200 prawników. Organizatorem szkolenia było Zrezeszenie Prawników Polskich, patronatem objęła je NRA. Wśród gości znaleźli się: adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Zenon Marciniak, wiceprezes NRA, Ryszard Kalisz, poseł na Sejm RP, sędzia Bohdan Zdziennicki, prezes Trybunału Konstytucyjnego, dziekani izb adwokackich:Jerzy Glanc, Marek Mikołajczyk, Andrzej Reichelt, oraz adw. Bernard Rozwałka i prokurator apelacyjny Józef Skoczeń.
Pierwszego dnia konferencji, uczestników przywitał adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, który w swoim wystąpieniu wskazał, że konferencja wpisała się w sposób trwały w kalendarz imprez prawniczych oraz obiecał wspierać w dalszym ciągu tę inicjatywę. Tego też dnia panel wykładowy rozpoczął dr Grzegorz Sibiga, przedstawiając problematykę ochrony danych osobowych. W piątek, 12 kwietnia 2013 r., uczestnicy szkolenia i goście zostali powitani przez adw. Mariusza Paplaczyka, prezesa ZPP. Następnie Ryszard Kalisz, poseł na Sejm RP, przeprowadził wykład, w którym opisał kierunki zmian procedury karnej w świetle projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Prof. dr hab. Maciej Gutowski natomiast podjął temat nieważności, wzruszalności i bezskuteczności w procesie cywilnym.
Po przerwie został zorganizowany panel wspólny, podczas którego sędzia TK Bohdan Zdziennicki oraz prof. dr hab. Tomasz Koncewicz omówili problematykę niezawisłości sędziowskiej oraz pozycji sędziego w Polsce. Moderatorem dyskusji był adw. Zenon Marciniak, wiceprezes NRA. Panel dyskusyjny zakończył wykład Magdaleny Małeckiej, rzeczoznawcy majątkowego, na temat skutecznej weryfikacji dowodu z operatu dot. szacowania wartości nieruchomości.
Wieczorem uczestnicy szkolenia wzięli udział w Balu Prawnika, podczas którego Ryszardowi Kaliszowi, posłowi na Sejm RP, została wręczona złota odznaka ZPP. Szczególne podziękowania za wspieranie idei konferencji skierowano do dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich w Poznaniu, Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. W trakcie uroczystości rozlosowano również nagrody sponsorów.
Organizatorem szkoleniabyło Zrezeszenie Prawników Polskich. Konferencję objęli patronatem: adw. Andrzeja Zwara, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Janusz Gromek, prezydent miasta Kołobrzeg.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …