Strona główna / Aktualności / Prawniczy szczyt w Pradze

Prawniczy szczyt w Pradze

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że kwestie: możliwości odbywania kar alternatywnych, w szczególności ?aresztu domowego?, odpowiedzialność karna osób prawnych oraz perspektywy rozwoju ?e-justice? (w nawiązaniu do Memorandum o współpracy w zakresie technik informatycznych, podpisanego we Wrocławiu w 2009 r.) ? to główne tematy rozmów w trakcie spotkania Ministrów Sprawiedliwości państw Grupy Wyszehradzkiej

które od 24 do 26 marca 2010 r. odbywa się w Pradze.
Polskę reprezentują Minister Sprawiedliwości ? Prokurator Generalny Krzysztof Kwiatkowski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości ? Piotr Kluz. W trakcie spotkania Ministrowie Sprawiedliwości RP i Republiki Węgier podpiszą Porozumienie w sprawie współpracy, w związku z nadchodzącym sprawowaniem przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej przez Węgry i Polskę.
Podpisanie porozumienia ma służyć nawiązaniu bliższej współpracy pomiędzy Ministerstwami Sprawiedliwości obu państw w związku ze zbliżającym się przewodnictwem w Radzie UE Węgier (pierwsza połowa 2011 r.) oraz Polski (druga połowa 2011 r.). Współpraca obejmowałaby swoim zakresem kwestie związane ze współpracą sądową w sprawach karnych oraz cywilnych i miałaby polegać m.in. na: skoordynowaniu działań podejmowanych w związku z Prezydencją również poprzez regularną wymianę informacji na temat programu oraz priorytetów; rozwinięciu wspólnego programu szkoleń oraz wymianie doświadczeń i dobrych praktyk; regularnych spotkaniach eksperckich, w szczególności w zakresie zapewnienia wymiany informacji pomiędzy przewodniczącymi grup roboczych.
W trakcie spotkania Ministrowie Sprawiedliwości Czech, Polski, Słowacji i Węgier ? bo to te państwa wchodzą w skład Grupy Wyszehradzkiej ? dyskutują także na temat priorytetów Prezydencji Hiszpańskiej ze szczególnym uwzględnieniem polsko ? hiszpańskiej inicjatywy ? ?Europejskiego Nakazu Ochrony?. Opracowany przez Polskę i naszych hiszpańskich partnerów projekt nowej dyrektywy za cel stawia sobie ochronę ofiar na terenie całej Unii Europejskiej. Dzięki niej ofiara przestępstwa, która jest w swoim kraju otoczona ochroną będzie mogła liczyć na taką samą pomoc w innych krajach Unii.
Przypomnijmy, ostatnie 10. spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej odbyło się w dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …