Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prawnik nawet przy wykroczeniu

Prawnik nawet przy wykroczeniu

Celem nowych przepisów jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt K 19/11). Nowelizacja przyznaje prawo do obrony już osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia, co do której muszą zostać podjęte czynności wyjaśniające oraz zobowiązuje organy prowadzące czynności do pouczenia tej osoby
– przed przystąpieniem do przesłuchania – o możliwości skorzystania z takiej pomocy. Dotychczas prawo takie miały dopiero tzw. osoby obwinione, czyli takie, przeciwko którym już wniesiono wniosek o ukaranie za wykroczenie. Nowelizacja stanowi, że podejrzany lub obwiniony, w postępowaniu wyjaśniającym, może mieć tylko jednego obrońcę, w postaci adwokata lub radcy prawnego. Ponadto zgodnie z nowelizacją obrońca podejrzanego otrzyma prawo wglądu w akta postępowania przygotowawczego. Na odmowę dostępu możliwe będzie złożenie zażalenia. Sejm uchwalił ustawę 15 maja 2015 r., a prezydent podpisał ją 3 czerwca br. Ustawa weszła w życie 1 sierpnia 2015 r.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …