Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Prawo dla dzieci i młodzieży

Prawo dla dzieci i młodzieży

Na początku maja Ministerstwo Sprawiedliwości uruchamia cykl spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkół średnich i studentów wyższych uczelni. W maju planowanych jest 20 spotkań w szkołach średnich oraz kilkanaście spotkań w szkołach wyższych. Pierwsze spotkania odbędą się m.in. w województwach: lubelskim, warmińsko-mazurskim oraz dolnośląskim.

W programie uczestniczy także, o czym pisaliśmy na łamach „poprawnego” kilkanaście szkół z Wielkopolski ( niestety, żadna z Poznania) i kilka wyższych uczelni.
Na spotkaniach, młodzież będzie korzystać z przygotowanych autorskich materiałów edukacyjnych zatwierdzonych przez Ministerstwo, przygotowanych dla uczestników spotkań w wersji papierowej jak również na płycie CD. Spotkania prowadzone będą w oparciu o autorski program edukacyjny z wykorzystaniem metod aktywizujących i case study.
Celem spotkań jest przybliżenie młodzieży tematyki wymiaru sprawiedliwości w Polsce w tym m.in.: problematyki związanej z: 1. organizacją wymiaru sprawiedliwości; 2. sądownictwem; 3. prokuraturą; 4. zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i jego poszczególnymi instytucjami; 5. prawami ofiar przestępstw; 6. obowiązkami wynikającymi z bycia świadkiem w sądzie; 7. ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości wobec nieletnich; 8. zapobieganiem i zwalczaniem przemocy wobec dzieci i młodzieży; 9. bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie; 10. innymi obszarami.
Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 80 szkół średnich oraz 39 wyższych uczelni z terenu całej Polski. Szkoły, które zgłosiły udział w Projekcie otrzymają również broszury informacyjno-edukacyjne ?Będę świadkiem w sądzie? oraz ?Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze?. Spotkania edukacyjne, to jedno z kilku zadań realizowanych w ramach prowadzonego projektu ?Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do końca 2010 roku zostanie przeprowadzonych ponad 100 spotkań dla młodzieży w wieku 15-18 lat oraz studentów wyższych uczelni.
Spotkania edukacyjne mają przyczynić się m.in. do podniesienia świadomości prawnej młodych obywateli oraz do popularyzowania tematyki wymiaru sprawiedliwości poprzez m.in. uatrakcyjnienie polityki informacyjnej wymiaru sprawiedliwości. Pozostałe zadania realizowane w ramach projektu to: – opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat wymiaru sprawiedliwości oraz praw obywatela w sądzie i prokuraturze, – przygotowanie nowego wydawnictwa prezentującego problemy i reformę sądownictwa ? kwartalnik ?Na wokandzie?, – rozwój sieci punktów obsługi interesantów w sądach powszechnych, – upowszechnianie informacji na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (mediacje i sądy polubowne), – modernizacja strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …