Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Prawo dla natury

Prawo dla natury

Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Pracownią Badań Dorobku Prawnego Rady Europy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 września 2019 r. w godzinach 12:00 – 16:30 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Ochrona środowiska jest jednym z najistotniejszych współczesnych wyzwań. Stan środowiska, w którym żyjemy, a także działania służące jego ochronie, nie pozostają także obojętne dla praw człowieka. Jest to wyraźnie dostrzegalne dla Rzecznika Praw Obywatelskich, do którego coraz liczniej zwracają się mieszkańcy naszego kraju w sprawach związanych z ochroną środowiska. Dlatego właśnie w siedzibie Rzecznika chcemy porozmawiać na temat tego, czym jest prawo człowieka do środowiska, jaka powinna być rola państwa w jego ochronie, a także czy możliwe jest pogodzenie tego prawa z innymi prawami człowieka.

Zgłoszenia udziału w wydarzeniu prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: srodowisko@brpo.gov.pl
Program konferencji
12:00 – Powitanie gości

dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

dr Hanna Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Pracownia Badania Dorobku Prawnego Rady Europy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
12:15-13:45 – Panel 1. Prawo do środowiska. Skąd i ile? /wystąpienia panelistów, dyskusja/

Celem dyskusji w ramach tego panelu jest próba zdefiniowania prawa do środowiska, jego źródeł, charakteru (indywidualne/zbiorowe) i zakresu.

Paneliści:

dr Hanna Machińska (Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Barbara Iwańska (Uniwersytet Jagielloński) TBC
Maria Andrzejewska (Dyrektor UNEP/GRID w Warszawie)
prowadzenie: dr Maciej Taborowski (Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich)

13:45-15:00 – Panel 2. Ile państwa w ochronie środowiska /wystąpienia panelistów, dyskusja/

Paneliści poszukiwać będą odpowiedzi na pytanie, czy państwo powinno pełnić rolę policjanta, strzegącego przestrzegania reguł ochrony środowiska, czy powinno jedynie stworzyć mechanizmy umożliwiające jednostce dochodzenie prawa do środowiska.

Paneliści:

Irena Sienkiewicz (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej)
dr Marcin Stoczkiewicz (Prezes Zarządu Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi)
Radosław Górski (radca prawny, pełnomocnik procesowy w sprawach o zadośćuczynienie za smog)
Miłosz Jakubowski (radca prawny, Fundacja Frank Bold, pełnomocnik procesowy w sprawach środowiskowych)
prowadzenie: Piotr Mierzejewski (Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO)

15:00-15:30 – Przerwa lunchowa
15:30-16:30 – Panel 3. Wolność niejedno ma imię – ochrona środowiska a gospodarka /wystąpienie wprowadzające – Łukasz Kosiedowski, Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO, dyskusja panelowa/

Panel poświęcony będzie próbie znalezienia odpowiedzi na pytanie o wytyczenie granicy między wolnością prowadzenia działalności gospodarczej a wolnościami osobistymi jednostek.

Paneliści:

Jacek Żukowski
red. Łukasz Warzecha
red. Marcin Wójcik
Cezary Kaźmierczak (Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców)
dr Wojciech Szymalski (Prezes Zarządu Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju)
prowadzenie: Małgorzata Żmudka (specjalistka w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO)

16:30 Zakończenie konferencji

Sprawdź także

Honor i odwaga nagrodzone

Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich oraz Grupa Granica to tegoroczni laureaci Nagrody Stowarzyszenia im. …