Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Prawo migracyjne i azylowe

Prawo migracyjne i azylowe

Serdecznie zapraszamy na szkolenie przygotowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Szkolenie będzie dotyczyło przepisów prawa krajowego i prawa UE oraz zagadnień praktycznych w zakresie prawa migracyjnego i azylowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej), zobowiązania do powrotu, udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych i umieszczania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych.

Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy prawników: adwokatów, radców prawnych, aplikantów, prawników pracujących w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, zainteresowanych tą tematyką. Szkolenie zostanie przeprowadzane z wykorzystaniem aktywnych metod, zakładających dyskusję z uczestnikami oraz dzielenie się praktycznymi doświadczeniami HFPC w zakresie udzielania cudzoziemcom pomocy prawnej.

Termin szkolenia: 26 czerwca 2019 r. godz. 9.00-17.00 (w trakcie szkolenia przewidziano przerwy kawowe oraz dłuższą przerwę lunchową).
Miejsce: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa, ul. Jasna 14/16A
Szkolenie przeprowadzą eksperci HFPC: r.pr. Jacek Białas, Marta Górczyńska i adw. Daniel Witko.
Plan szkolenia:

9:00 – 09:15
Rozpoczęcie szkolenia
09:15 – 11:15
PANEL I: Przepisy i zagadnienia praktyczne dotyczące udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej na terytorium Polski, prowadzenie: Marta Górczyńska, r.pr. Jacek Białas
11:15 – 11:30
Przerwa kawowa
11:30 – 13:30
PANEL II: Przepisy i zagadnienia praktyczne dotyczące zobowiązania cudzoziemca do powrotu, prowadzenie: adw. Daniel Witko, Marta Górczyńska
13:30 – 14:15
Lunch
14:15 – 15:15
PANEL III: Umieszczanie cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców i aresztach dla cudzoziemców, prowadzenie: r.pr. Jacek Białas, adw. Daniel Witko
15:15-15:30
Przerwa kawowa
15:30 – 16:30
PANEL IV: Postępowania przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, prowadzenie: r.pr. Jacek Białas, adw. Daniel Witko
16:30 – 17:00
Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod adresem: http://bit.ly/prawomigracyjneiazylowe_zapisy

Zgodnie z decyzją Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, udział adwokatów w szkoleniu zostanie zaliczony na poczet obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 8 punktów szkoleniowych.

Organizatorem szkolenia jest Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce.

Sprawdź także

„Smoleńsk” dla wybranych

Dziennikarze są niedopuszczani do relacjonowania „miesięcznicy smoleńskiej” i odpychani przez Policję. HFPC zwraca się do …