Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Prawo podatkowe a NSA

Prawo podatkowe a NSA

Droga Redakcjo,
Pozwalam sobie przesłać Państwu relację z cyklu konferencji „Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego”, który odbył się w dniach 4-11 maja 2011 r. w 6 największych miastach w Polsce. Wydarzenie zostało zorganizowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Zostało poświęcone przede wszystkim zmianom w wybranych dziedzinach prawa podatkowego (tj.: podatku od towarów i usług, podatku dochodowego i ordynacji podatkowej) implikowanych orzecznictwem sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków ? to miasta, w których odbyły się spotkania na temat zmian w wybranych dziedzinach prawa podatkowego implikowanych orzecznictwem sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości.

Udział w szkoleniach wzięli przede wszystkim doradcy podatkowi. W Warszawie i we Wrocławiu rozmawiano o podatku od towarów i usług, w Gdańsku i w Katowicach analizowano kwestie związane z podatkami dochodowymi, a w Poznaniu i w Krakowie ? z ordynacją podatkową. Prelekcje, w zależności od tematyki poszczególnych spotkań, poprowadzili sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Omówili najważniejsze zmiany legislacyjne w przepisach podatkowych, które ? jak sami przyznali ? w ostatnim czasie przybrały zawrotne tempo. Sędziowie zaprezentowali najciekawsze wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) oraz Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (poprzednio ETS) w zakresie wybranych problemów prawa podatkowego oraz ich praktyczne konsekwencje. Jednogłośnie wskazali, że orzeczenia wydawane przez Naczelny Sąd Administracyjny ułatwiają podatnikom interpretację regulacji podatkowych oraz pomagają w rozwiązywaniu nurtujących ich kwestii i to właśnie one są jednym z katalizatorów zmian w prawie podatkowym. Konferencje były doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy o podatkach, ale także miejscem wymiany poglądów, doświadczeń a także dyskusji na temat najbardziej kontrowersyjnych przypadków, z którymi dotąd spotkali się uczestnicy spotkań. Padło wiele komentarzy odnoszących się do omawianych orzeczeń oraz pojawiło się dużo pytań.
Jak podkreślą organizatorzy, cały cykl konferencji zaliczają do jak najbardziej udanych. Ilość osób zgromadzonych w poszczególnych miastach oraz ?temperatura? dyskusji najlepiej świadczy o zainteresowaniu tematem i potrzebą organizacji podobnych przedsięwzięć.
Magdalena Mikołajczak
Tel: +48 606 938 073

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …