Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

?Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku ? z perspektywy praktyka prawa? to temat
ogólnopolskiej konferencji, zaplanowanej na 18 maja br. w Warszawie. Prelegenci Konferencji skupią się na przedstawieniu praktycznych zagadnień, dotyczących praw własności intelektualnej: eksterytorialnego charakteru Internetu, zasad jednolitego rynku, swobodnego przepływu towarów i usług w Unii Europejskiej, terytorializmu praw własności intelektualnej. Współczesny prawnik musi bowiem posiadać nie tylko wiedzę stricte prawniczą, ale także orientować się w zagadnieniach związanych z najnowszymi trendami technologicznymi i ich umiejscowieniem w prawie, a co najważniejsze, odpowiadać na potrzeby klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w różnych formach, w tym tylko w Internecie. Te i inne kwestie będą przedmiotem prezentacji oraz dyskusji podczas Konferencji. Najważniejsze tematy: – Pojęcie komunikowania utworu publiczności w orzecznictwie TS UE i jego znaczenie dla prawa polskiego; – Przegląd aktualnych inicjatyw unijnych w dziedzinie prawa własności przemysłowej oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa; – Przegląd aktualnych inicjatyw unijnych w dziedzinie prawa autorskiego; – Naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie na przykładzie tzw. ?pośrednich? naruszeń praw autorskich; – Terytorializm praw własności intelektualnej w aspekcie jednolitego rynku; – Jurysdykcja sądów zagranicznych w sprawach z udziałem polskich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem prawa patentowego i jednolitego patentu europejskiego; – Terytorializm a organizacje zbiorowego zarządu ? one stop shop w świetle dyrektywy o zbiorowym zarządzie. Prelegentami konferencji będą: prof. dr hab. Elżbieta Traple, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, dr hab. Paweł Podrecki, dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, dr Piotr Kostański, dr Tomasz Targosz, dr Anna Tischner, dr Piotr Wasilewski. Konferencję zaplanowano na 18 maja w Centrum Konferencyjnym ?Zielna?, ul. Zielna 37 w Warszawie. Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona ? decyduje kolejność zgłoszeń. Pytania należy kierować do Pauliny Lelek: ipconference2016@traple.pl lub pod numerem telefonu: 516 175 909

Sprawdź także

Egzaminy sędziowskie

9 kwietnia 2024 br. w Krakowie rozpoczął się egzamin sędziowski. Dopuszczono do niego 266 aplikantów …