Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prawo wstępnych do pełnomocnictwa

Prawo wstępnych do pełnomocnictwa

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie umożliwienia wszystkim wstępnym reprezentowania strony postępowania przed sądem, sygnalizując , że przepisy procedury cywilnej i sądowo-administracyjnej regulujące kwestię zastępstwa procesowego
w nieuzasadniony sposób różnicują sytuację prawną osóbktóre łączą więzy krwi, w zakresie uprawnienia do występowania przed sądem w charakterze pełnomocnika strony.
Obowiązujące regulacje nie przyznają wstępnym strony, którzy są z nią spokrewnieni w stopniu drugim i trzecim, prawa do reprezentowania strony w postępowaniu sądowym. W konsekwencji w obecnym stanie prawnym babcia, dziadek, a także prababcia i pradziadek nie mogą być pełnomocnikiem pełnoletniego wnuka lub prawnuka, który jest stroną w postępowaniu sądowym. Minister Sprawiedliwości poinformował, że nowelizacja przepisów procedury cywilnej w zakresie przyznania wszystkim wstępnym strony prawa do reprezentowania jej przed sądem powszechnym została uwzględniona w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o notariacie. W Sejmie RP trwają prace legislacyjne nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk sejmowy Nr 1633). Po pierwszym czytaniu, Sejm skierował ten projekt do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. W związku z powyższym, Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poprawki do wspomnianego projektu nowelizacji procedury sądowo-administracyjnej i zaproponowanie stosownej zmiany art. 35 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która umożliwi wszystkim wstępnym strony reprezentowanie jej przed sądem w charakterze pełnomocnika.

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …