Najnowsze informacje

Prezes łamie prawo UE

Oświadczenie sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

17.01.23 SA wawa

Warszawa, dnia 16 stycznia 2023 r.

Oświadczenie

sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

My, sędziowie orzekający w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotra Schaba, odmawiającego wykonania środka zabezpieczającego wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach sędziów naszego Sądu: SSA Ewy Leszczyńskiej – Furtak (skarga nr 39471/22), SSA Ewy Gregajtys (skarga nr 39477/22) oraz SSA Marzanny Piekarskiej – Drążek (skarga nr 44068/22). Decyzją z dnia 6 grudnia 2022 r. Trybunał nakazał wstrzymanie wykonania decyzji o przeniesieniu wyżej wymienionych z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W piśmie z dnia 13 grudnia 2022 r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie oświadczył, że nie wykona orzeczonego środka zabezpieczającego, uznając, że decyzja Trybunału w Strasburgu nie ma charakteru wiążącego. Stanowisko to narusza zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także uderza w autorytet naszego Sądu. W związku z tym wzywamy Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie do natychmiastowego wykonania nakazanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka środków zabezpieczających.

Agnieszka Ambroziak

Paulina Asłanowicz

Katarzyna Capałowska

Bernard Chazan

Alicja Fronczyk

Marzanna Góral

Marcin Graczyk

Edyta Jefimko

Anna Kalbarczyk

Ewa Kaniok

Aleksandra Kempczyńska

Ewa Klimowicz – Przygódzka

Magdalena Kostro – Wesołowska

Beata Kozłowska

Grażyna Kramarska

Małgorzata Kuracka

Przemysław Kurzawa

Bożena Lasota

Danuta Malec

Anna Michalik

Małgorzata Micorek – Wagner

Joanna Mrozek

Teresa Mróz

Robert Obrębski

Tomasz Pałdyna

Katarzyna Polańska – Farion

Anna Rachocka

Jacek Sadomski

Ksenia Sobolewska – Filcek

Anna Strączyńska

Marcin Strobel

Dorota Szarek

Renata Szelhaus

Marta Szerel

Bogdan Świerczakowski

Magdalena Tymińska

Dorota Tyrała

Agnieszka Wachowicz – Mazur

Marzena Wasilewska

Urszula Wiercińska

Joanna Wiśniewska – Sadomska

Agata Wolkenberg

Agata Zając

Anna Zdziarska

Oświadczenie sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

17.01.2023 Aktualności

17.01.23 SA wawa

Warszawa, dnia 16 stycznia 2023 r.

Oświadczenie

sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

My, sędziowie orzekający w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotra Schaba, odmawiającego wykonania środka zabezpieczającego wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach sędziów naszego Sądu: SSA Ewy Leszczyńskiej – Furtak (skarga nr 39471/22), SSA Ewy Gregajtys (skarga nr 39477/22) oraz SSA Marzanny Piekarskiej – Drążek (skarga nr 44068/22). Decyzją z dnia 6 grudnia 2022 r. Trybunał nakazał wstrzymanie wykonania decyzji o przeniesieniu wyżej wymienionych z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W piśmie z dnia 13 grudnia 2022 r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie oświadczył, że nie wykona orzeczonego środka zabezpieczającego, uznając, że decyzja Trybunału w Strasburgu nie ma charakteru wiążącego. Stanowisko to narusza zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także uderza w autorytet naszego Sądu. W związku z tym wzywamy Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie do natychmiastowego wykonania nakazanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka środków zabezpieczających.

Agnieszka Ambroziak

Paulina Asłanowicz

Katarzyna Capałowska

Bernard Chazan

Alicja Fronczyk

Marzanna Góral

Marcin Graczyk

Edyta Jefimko

Anna Kalbarczyk

Ewa Kaniok

Aleksandra Kempczyńska

Ewa Klimowicz – Przygódzka

Magdalena Kostro – Wesołowska

Beata Kozłowska

Grażyna Kramarska

Małgorzata Kuracka

Przemysław Kurzawa

Bożena Lasota

Danuta Malec

Anna Michalik

Małgorzata Micorek – Wagner

Joanna Mrozek

Teresa Mróz

Robert Obrębski

Tomasz Pałdyna

Katarzyna Polańska – Farion

Anna Rachocka

Jacek Sadomski

Ksenia Sobolewska – Filcek

Anna Strączyńska

Marcin Strobel

Dorota Szarek

Renata Szelhaus

Marta Szerel

Bogdan Świerczakowski

Magdalena Tymińska

Dorota Tyrała

Agnieszka Wachowicz – Mazur

Marzena Wasilewska

Urszula Wiercińska

Joanna Wiśniewska – Sadomska

Agata Wolkenberg

Agata Zając

Anna Zdziarska

Sprawdź także

PiS nie chce ławników z KOD

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska przyjęła do tej pory ślubowanie od czterech spośród 30 …