Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Prezydent CCBE o sytuacji w Polsce

Prezydent CCBE o sytuacji w Polsce

Publikujemy oświadczenie Prezydenta CCBE (Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy) w sprawie sytuacji w Polsce. Antonín Mokrý w oświadczeniu podkreśla, że CCBE łączy się z obywatelami polskimi, stowarzyszeniami społeczeństwa obywatelskiego i organizacjami zawodowymi, którzy publicznie demonstrują swój brak zgody na pogorszenie

stanu demokracji i praworządności w Polsce. Oferuje także pełne wsparcie polskim sędziom. Zaznacza, że instytucje europejskie są głęboko zaniepokojone sytuacją sądownictwa w Polsce, a ich obawy zostały wyrażone przy kilku okazjach.
W oświadczeniu czytamy, że podział władzy na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą jest niezbędnym elementem demokratycznego państwa. Należy zauważyć, że wpływ sytuacji sądownictwa w Polsce nie ogranicza się tylko do terytorium tego kraju, ponieważ ramowe przepisy unijne wymagają niezawisłości sądownictwa w każdym państwie członkowskim w celu zagwarantowania wzajemnego zaufania pomiędzy sądami we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Europejscy sędziowie faktycznie kwestionowali niezależność sądownictwa w Polsce, a konkretnie gwarancję należytego dochodzenia i rzetelnego procesu w tym kraju.
Wpływ zmian na sądownictwo jest alarmujący, ponieważ decyzja o przedłużeniu zatrudnienia sędziów, którzy ukończyli 65 lat, zależy od uznania Prezydenta Polski – stwierdza Antonín Mokrý, prezydent CCBE.W imieniu Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, jej prezydent oficjalnie wzywa polskie władze do podjęcia stosownych działań w celu zapewnienia praworządności. W szczególności wzywa do wstrzymania działań dotyczących sądownictwa, które naruszają praworządność w Polsce. CCBE apeluje o bezstronną władzę sądowniczą w Polsce, która czuwa ? w niezależny sposób ? nad podtrzymywaniem praworządności stanowiącej jeden z fundamentów europejskiej demokracji. Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (ang. CCBE), do której należą krajowe stowarzyszenia i samorządy prawnicze, reprezentuje ponad milion europejskich prawników z 45 krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pozostałych krajów Europy

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …