Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Prezydent w Trybunale

Prezydent w Trybunale

Prezydent Bronisław Komorowski podczas zgromadzenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego powiedział że Trybunał Konstytucyjny jest opoką rządów prawa w Rzeczypospolitej.

Działania obniżające jego autorytet godzą w praworządność oświadczył. Prezydent nazwał Trybunał jedną z najważniejszych instytucji demokratycznego państwa prawnego i powiedział, że nie można podważać jego autorytetu.
Podważanie autorytetu Trybunału, formułowanie teorii, w myśl której orzeczenia Trybunału miałyby być elementem polityki innej niż polityka czystej praworządności, wikłanie Trybunału w spory polityczne to praktyka, która nie przyczynia się do budowania państwa prawa – podkreślił B. Komorowski. W ocenie prezydenta krytyka Trybunału jest dopuszczalna, a czasami nawet konieczna, ale musi być prowadzona tak, aby nie obniżała autorytetu i zaufania do fundamentu państwa prawnego. Prezydent zaznaczył, że powołanie Trybunału Konstytucyjnego było dziedzictwem sierpnia 1980 roku.
– Wprowadzenie zasady, że władza komunistyczna musi się liczyć z ustanowionym przez siebie prawem, było krokiem uderzającym w istotę dyktatury – stwierdził. Podkreślił rolę Trybunału w egzekwowaniu zasady państwa prawnego – że ustawodawca nie ma całkowitej swobody w stanowieniu prawa, lecz musi przestrzegać norm i wartości konstytucji. ? Rolę Trybunału chciałbym widzieć jako przyczynianie się do umocnienia rządów prawa, ładu prawnego Rzeczypospolitej ? powiedział.
Do wyroków Trybunału o wyjątkowo dużym znaczeniu prezydent zaliczył ubiegłoroczne orzeczenie w sprawie udziału polskiej delegacji w posiedzeniach Rady Europy, które – jak powiedział – z jednej strony umożliwiło udział prezydenta w tych w posiedzeniach, z drugiej wskazało na konieczność współpracy najwyższych organów władzy i pozwoliło wyjść Polsce z klinczu, który wiązał się z osłabieniem jej międzynarodowej pozycji. Za bardzo ważne orzeczenie uznał też zajęcie stanowiska w kwestii niezależności NBP. W ocenie prezydenta należałoby rozważyć, czy Trybunał w swych wyrokach nie powinien wskazywać jaki organ i w jaki sposób powinien realizować orzeczenie Trybunału. – Często niejasność kto lepiej wykona wyrok Trybunału przewleka decyzję i odsuwa w czasie realizację wyroku – uznał prezydent.
Prezes TK Bohdan Zdziennicki inaugurując posiedzenie powiedział, że w roku 2009 po raz pierwszy wpłynęło do Trybunału mniej spraw niż rok wcześniej; było ich 501, czyli o 16 proc. mniej niż w roku 2008 (598). Prezes poinformował, że w roku ubiegłym Trybunał wydał 157 orzeczeń; 78 wyroków i tyle samo postanowień. Jedno orzeczenie dotyczyło sporu kompetencyjnego między prezydentem a premierem ws. reprezentowania Polski na szczycie Rady Europejskiej. Wśród najważniejszych orzeczeń prezes TK wymienił m.in. orzeczenie dot. ustawy o CBA i opłat abonamentowych.
W zgromadzeniu ogólnym oprócz sędziów TK udział wzięli także: I prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki, minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, RPO Teresa Lipowicz oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK odbywa się zazwyczaj w kwietniu, w tym roku zaplanowane na 14 kwietnia Zgromadzenie zostało odwołane ze względu na żałobę narodową.

Sprawdź także

Kto był w siatce Kremla

Komisja ds. wpływów rosyjskich rozpoczyna prace. Donald Tusk: Raport za dwa miesiące Komisja do badania …