Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Priorytety prawa a polska kadencja w UE

Priorytety prawa a polska kadencja w UE

Omówiono kwestię realizacji priorytetów w trakcie polskiej Prezydencji w Radzie UE. Priorytety na czas Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz plan ich realizacji ? były głównym tematem spotkania Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z Viviane Reding, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Do spotkania doszło przy okazji odbywającej się obecnie w Brukseli Rady Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE.
– W trakcie spotkania uzgodniliśmy zakres działań związanych z najważniejszymi priorytetami z zakresu wymiaru sprawiedliwości, jakie wyznaczyliśmy sobie na czas polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej ? mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. ? A te są bardzo ambitne i co ważne dotyczą tych zagadnień prawnych, które odnoszą się do codziennego życia obywateli Unii. ? dodaje. Wśród polskich priorytetów znajduje się m.in. nowy instrument dotyczący europejskiego prawa umów, czyli nowego wygodniejszego i skuteczniejszego sposobu robienia zakupów w Internecie. Obecnie tak konsumenci, jak i przedsiębiorcy nie są w stanie w pełni wykorzystać możliwości, jakie potencjalnie stwarza wewnętrzny rynek Unii Europejskiej. Prowadzi to do sytuacji, w której np. polski konsument nie jest w stanie nabyć przez Internet towaru oferowanego np. przez brytyjskiego przedsiębiorcę w jego sklepie internetowym.
Według badań Komisji Europejskiej, w przypadku aż 61 % elektronicznych ofert transgranicznych konsumenci nie byli w stanie złożyć zamówienia i zawrzeć umowy przede wszystkim ze względu na odmowę ze strony przedsiębiorcy świadczenia usługi w kraju konsumenta. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są różnice w systemach prawnych państw Unii Europejskiej, które sprawiają, że przedsiębiorcy obawiają się oferować swoje produkty w innych państwach członkowskich. Odpowiedzią na te problemy może być zaproponowane przez Polskę rozwiązanie w zakresie europejskiego prawa umów (tzw. Blue Button). Jego celem jest wyeliminowanie tych przeszkód prawnych. Europejscy konsumenci powinni mieć jednakową możliwość kupowania, a europejscy przedsiębiorcy ? możliwość oferowania swoich produktów i usług na terytorium całej Unii Europejskiej.
– W praktyce mogłoby to wyglądać w ten sposób, że na stronie internetowej przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż przez Internet umieszczony byłby ?blue button? ? ?niebieski guzik?, którego ?naciśnięcie? powodowałoby wybór Instrumentu Opcjonalnego jako systemu prawa, na podstawie którego zawierana byłaby dana umowa. Wybierając to rozwiązanie przedsiębiorca nie musiałby się już obawiać nieznanych mu przepisów prawa wewnętrznego państwa członkowskiego, w którym mieszka konsument. Konsument uzyskiwałby dostęp ? i to tańszy ? do towarów oferowanych na terenie całej Unii Europejskiej ? opisuje Minister Sprawiedliwości. – W trakcie spotkania przychyliliśmy się do prośby Komisji Europejskiej o przyspieszenie przypadającej w trakcie naszej Prezydencji nieformalnej Rady Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE, co daje możliwość szybszego zakończenia prac nad projektem ? relacjonuje Krzysztof Kwiatkowski.
Podczas rozmowy z Viviane Reding omówiono także kwestie związane z ochroną ofiar przestępstw. Przypomnijmy, w zakresie współpracy sądowej w sprawach karnych, priorytetem naszej Prezydencji będą działania zmierzające do wzmocnienia praw procesowych i pozaprocesowych ofiar przestępstw. Przedmiotem rozmów z Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej było także przestrzeganie przez państwa członkowskie UE dyrektywy w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich (dyrektywa 2004/38/WE). – Komisja Europejska jest strażnikiem prawa europejskiego i z urzędu zainteresowana jest jego przestrzeganiem przez państwa członkowskie ? powiedział Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
Joanna Dębek
Rzecznik Prasowy Ministra Sprawiedliwości

Sprawdź także

Medal Wolności Słowa

Ewa Łętowska, Piotr Świerczek oraz Lidia Niedźwiedzka-Owsiak wraz z Jerzym Owsiakiem zostali uhonorowani Medalami Wolności …