Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Problemy ludzi pozbawionych wolności

Problemy ludzi pozbawionych wolności

Zastępca RPO Krzysztof Olkowicz oraz przedstawiciele Zespołu ds. Wykonywania Kar oraz Krajowego Mechanizmu Prewencji spotkali się z przedstawicielami Centralnego Zarządu Służby Więziennej, by porozmawiać o kluczowych problemach osób pozbawionych wolności. Jednym z tematów spotkania było stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie Raportu z
działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w 2015 r. Uczestnicy dyskutowali m.in. o problemach osób z niepełnosprawnościami, które przebywają w zakładach karnych i aresztach śledczych. Podkreślali, że niezwykle ważne jest odpowiednie przeszkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy pracują w bezpośrednim kontakcie z tą grupą osadzonych. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przedstawiciele RPO i Służby Więziennej rozmawiali też o zasadach przeprowadzania kontroli osobistych, dostępie osadzonych do informacji publicznej, warunkach bytowych, czy traktowaniu więźniów przez funkcjonariuszy SW.
Tematem dyskusji było także funkcjonowanie Systemu Dozoru Elektronicznego. Przedstawiciele RPO dopytywali o kwestie przeprowadzania badań na obecność w organizmie osadzonych środków odurzających lub psychotropowych. Zdarzają się bowiem przypadki, że badany nie ma zapewnionej możliwości złożenia uwag do takiego badania. Omówiono również kwestie procedury postępowania z nadmiarem rzeczy zgromadzonych przez osadzonego podczas odbywania kary pozbawienia wolności, w szczególności w przypadku kar długoterminowych.

Sprawdź także

Neosędziowie nie są sędziami

„Osoby, które uczestniczyły w konkursach z udziałem neo-KRS nie zostały ważnie powołane na urząd sędziego. …