Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Problemy orzecznicze TK

Problemy orzecznicze TK

Podczas plenarnego posiedzenia Senatu RP Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński przedstawił „Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku”.Przedstawiając „Informację…” Prezes TK powiedział: Jak co roku przedstawię państwu informację o istotnych problemachwynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w roku poprzednim, którą Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego przyjęło w kwietniu tego roku. Ze względu na to, że moje wystąpienie przypadło wyjątkowo dopiero jesienią, pozwolę sobie wspomnieć również o niektórych efektach pracy Trybunału w roku bieżącym oraz o realiach, w jakich przychodzi obecnie Trybunałowi funkcjonować.Pełen tekst wystapienia prof. A.Rzeplińskiego na stronie internetowej TK.

Sprawdź także

Wybory kopertowe bezkarne

Prokuratura nie zamierza wszczynać śledztwa w związku z doniesieniami Najwyższej Izby Kontroli przeciwko premierowi, trzem …