Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Proces trwający 11 lat to błąd

Proces trwający 11 lat to błąd

28 czerwca 2011 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie przeciwko Polsce: Sikorska przeciwko Polsce (skarga nr 19616/08), dotyczący zarzutu przewlekłości postępowania cywilnego. Skarżąca Wiesława Sikorska dochodziła przed sądami krajowymi odszkodowania z tytułu błędu w sztuce lekarskiej. Trybunał przyjął skargę do rozpoznania pomimo niewykorzystania przez nią środków krajowych – Wiesława Sikorska złożyła bowiem skargę na przewlekłość postępowania w 2007r., to jest po przeszło 2 latach od zakończenia postępowania cywilnego w jej sprawie, wobec czego Sąd Apelacyjny w Łodzi odrzucił skargę jako niedopuszczalną.
W ocenie Trybunału fakt, że skarżąca działała bez pełnomocnika obligował Sąd Apelacyjny do poinformowania skarżącej o możliwości złożenia skargi ? przewidzianej w przepisie art. 16 ustawy o skardze na przewlekłość ? na podstawie art. 417 kodeksu cywilnego.
Długość natomiast postępowania, które trwało 11 lat i 9 miesięcy Trybunał ocenił jako przekraczającą wymóg rozsądnego terminu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 Konwencji.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …