Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Proces uchodźcy za walkę w Syrii

Proces uchodźcy za walkę w Syrii

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie prowadził śledztwo przeciwko Kyuri A. – obywatelowi Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej posiadającemu status uchodźcy w Polsce. 7 czerwca 2017 roku prokurator skierował do Sądu Okręgowego
w Warszawie akt oskarżenia w tej sprawie.
CO ZARZUCA SIĘ OSKARŻONEMU
Kyuri A. został oskarżony o przyjęcie obowiązków w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej i udział w działaniach zbrojnych na terenie Arabskiej Republiki Syryjskiej. W trakcie tej służby posiadał on bez wymaganego zezwolenia broń palną w postaci karabinka automatycznego. Do popełnienia tego przestępstwa doszło w okresie od listopada 2013 roku do końca 2014 roku. Chodzi o przestępstwo z art. 141 par. 2 kodeksu karnego i z art. 263 par. 2 kodeksu karnego. Zagrożone jest one karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
POLSKĄ USTAWĘ STOSUJE SIĘ DO CUDZOZIEMCA
Możliwość zastosowania polskiej ustawy karnej do sytuacji prawnej Kyuri A., który nie posiada polskiego obywatelstwa i popełnił zarzucane mu przestępstwo poza granicami Polski, wynika z art. 110 par. 2 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem ustawę karną polską stosuje się w razie popełnienia przez cudzoziemca za granicą czynu zabronionego innego niż wymieniony w art. 110 par. 1 kodeksu karnego, jeżeli czyn zabroniony zagrożony jest w polskiej ustawie karnej karą przekraczającą 2 lata pozbawienia wolności, a sprawca przebywa w Polsce i nie postanowiono go wydać. Przepis ten ustanawia tzw. zasadę odpowiedzialności zastępczej. Możliwości ścigania w Polsce cudzoziemca w ramach zasady odpowiedzialności zastępczej wymaga spełnienia tzw. zasady podwójnej karalności. Oznacza ona, że czyn musi być zabroniony zarówno w Polsce, jak i miejscu jego popełnienia. Analiza prawodawstwa syryjskiego wykazała, że czyny, o które oskarżono Kyuri A., stanowią przestępstwo także na terenie Syryjskiej Republiki Islamskiej.
STOSOWANY JEST TYMCZASOWY ARESZT
Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte po tym, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzyskała informacje dotyczące podejrzenia przyjęcia przez Kyuri A. obowiązków w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej i udział w działaniach zbrojnych na terenie Arabskiej Republiki Syryjskiej. Na wniosek ABW, złożony w trybie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych, prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie polecił zatrzymanie Kyuri A. i przeszukanie zajmowanych przez niego pomieszczeń. Funkcjonariusze ABW zatrzymali Kyuri A. 24 marca 2017 roku. Od tego czasu, na wniosek prokuratora, stosowany jest wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …