Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Proces z udziałem nieletniego

Proces z udziałem nieletniego

Uczestnicy seminarium zgodni byli w przekonaniu, że to dobro nieletniego jest nadrzędną wartością rzeczonego postępowania i zarówno sama regulacja, jak i praktyka organów stosujących prawo winny te dobro stawiać na pierwszym miejscu. Przedstawiciele adwokatury zwrócili uwagę na brak specjalistycznego przygotowania ( psychologicznego i prawniczego)…
….funkcjonariuszy policji do podejmowania czynności procesowych z udziałem nieletnich.
?Rzetelność postępowania w sprawach nieletnich? – to była myśl przewodnia seminarium Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, które odbyło się 8 października br. z udziałem przedstawicieli adwokatury, wymiaru sprawiedliwości, policji, kuratorów placówek dla nieletnich oraz nauki. Seminarium odbywało się w atmosferze merytorycznej wymiany poglądów wobec kształtu obecnego postępowania w sprawach nieletnich, jego wad i mankamentów. Wypowiedzi prelegentów i dyskusja dały impuls do oczekiwanych zmian podnoszących standard postępowania.
Położono również akcent na braku efektywnego prawa do zapewnienia obecności adwokata przy pierwszych przesłuchaniu nieletniego i negatywny wpływ tej okoliczności na dalszy kształt postępowania. Przedstawiciele Temidy zwrócili uwagę na niewystarczającą liczbę placówek opiekuńczo-wychowawczych w okręgach sądowych.
Seminarium zostało zwieńczone wspólnym wnioskiem o potrzebie wprowadzenia zmian do postępowania, w tym przede wszystkim zacieśnienia współpracy między środowiskiem sędziowskim, organów ścigania i wolnych zawodów zaufania publicznego, jak i organizacji pozarządowych w przestrzeni kształtowania prawa, a następnie jego stosowania w duchu poszanowania praw i godności nieletniego. Gospodarzem seminarium była Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
adwokat Mariusz Lewandowski
Źróło: Serwis Informacyjny Adwokatury Polskiej

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …