Finansowanie pomostowe

Profesura broni wartości UE

Sądy krajowe nie mogą uchylać orzeczeń TSUE: oświadczenie europejskich profesorów prawa w obronie porządku prawnego UE
Unia Europejska jest wspólnotą opartą na rządach prawa.
Porządek prawny UE jest kręgosłupem, który łączy UE, a orzeczenie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Weiss stanowi poważne zagrożenie dla tego porządku prawnego. Zagrożenie to znacznie wykracza poza potencjalne konsekwencje orzeczenia Weissa dla europejskiej polityki pieniężnej. Piszemy to oświadczenie, aby wyrazić nasz wspólny pogląd, że twierdzenie niemieckiego sądu (Bundesverfassungsgericht – BVerfG), że może on stwierdzić, że wyrok TSUE „nie ma mocy wiążącej w Niemczech” jest nie do obrony i musi zostać zdecydowanie odrzucony. Piszemy również, aby zakwestionować te wersje stypendium na temat pluralizmu konstytucyjnego i tożsamości konstytucyjnej, które broniłyby autorytetu BVerfG lub dowolnego sądu krajowego do wydania takiego orzeczenia i które (nawet jeśli nieumyślnie) zachęciłyby go do tego.
W ostatnich dziesięcioleciach uczeni opracowali koncepcję pluralizmu konstytucyjnego jako sposobu na rozwiązanie impasu między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) a krajowymi trybunałami konstytucyjnymi, takimi jak BVerfG, w zakresie kwestii supremacji prawnej (Kompetenz-Kompetenz) . Najważniejsze pytanie w tym długotrwałym sporze dotyczy tego, który sąd powinien mieć ostatnie prawo rozstrzygania konfliktów między prawem UE a krajowym prawem konstytucyjnym. Badacze pluralizmu konstytucyjnego utrzymują, że nie ma potrzeby ostatecznej odpowiedzi na pytanie, który sąd miałby decydujący głos, ponieważ napięcia nad rywalizującymi roszczeniami o wyższość można rozwiązać poprzez dialog sądowy oraz normy tolerancji i zakwaterowania.
Autorzy:

R. Daniel Kelemen, Rutgers University

Piet Eeckhout, University College London

Federico Fabbrini, Dublin City University

Laurent Pech, Middlesex University

Renata Uitz, Central European University
Sygnatariusze:

Stefania Baroncelli, Free University of Bozen-Bolzano

Eva Brems, Ghent University

Tamara Capeta, University of Zagreb

Carlos Closa, Spanish National Research Council

Vlad Constantinesco, Robert Schuman University of Strasbourg

John Cotter, Keele University

Antonio Estella, University Carlos III of Madrid

Diana Urania Galetta, University of Milan

Christoph Herrmann, University of Passau

Tomasz Koncewicz, University of Gdansk

Markus Kotzur, University of Hamburg

Ronan McCrea, University College London

Lina Papadopoulou, Aristotle University of Thessaloniki

Vasco Pereira da Silva, University of Lisbon

Vlad Perju, Boston College

Joël Rideau, University of Nice Sophia Antipolis

Wojciech Sadurski, University of Sydney

Eleanor Spaventa, Bocconi University

Juan Santos Vara, University of Salamanca

Ramses A. Wessel, University of Groningen

Marlene Wind, University of Copenhagen

Jacques Ziller, University of Pavia
Cały tekst w języku angielskim na monitorkonstytucyjny.eu

Sprawdź także

PE: Aborcja to prawo kobiet

W czwartek Parlament Europejski przegłosował przyjęcie rezolucji dotyczącej aborcji w Polsce. W dokumencie znajduje się …