Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Projekt UAM dla ofiar przestępstw

Projekt UAM dla ofiar przestępstw

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął się realizacji projektu mającego na celu wzmocnienia ochrony praw ofiar w zakresie dostępu do pomocy prawnej. Uczelnia zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy. Projekt ma na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwaWydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął się realizacji projektu mającego na celu wzmocnienia ochrony praw ofiar w zakresie dostępu do pomocy prawnej. Uczelnia zaprasza do wszystkich zainteresowanych do współpracy. Projekt ma na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie praw i gwarancji procesowych przysługujących ofiarom przestępstw. W realizacji tego założenia ma pomóc kampania informacyjna skierowana do wszystkich osób, które mają utrudniony dostęp zarówno do wymiaru sprawiedliwości jak i wiedzy o prawie. Stąd informacje mają trafiać głównie do mieszkańców terenów pozamiejskich i obcokrajowców. Projekt zakłada też profesjonalne przeszkolenie osób, które w codziennej pracy zajmują się udzielaniem pomocy i informacji ofiarom przestępstw. Inicjatywę współfinansuje Komisja Europejska. Partnerami WPiA UAM w realizacji projektu są Sabiedriskas Politicas Centrs PROVIDUS z Łotwy, Center for the Study of Democracy z Bułgarii oraz włoskie Consorzio Interuniversitario per la Formazione. Dotychczas cała uwaga wymiaru sprawiedliwości koncentrowała się na osobie sprawcy. Od niedawna można dostrzec nową tendencję w polityce Unii Europejskiej, która w centrum uwagi stawia prawa i gwarancje przysługujące pokrzywdzonemu w toku procesu karnego. Przejawem tego jest m. in. przyjęcie dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (2012.29/UE). Państwa członkowskie mają trzy lata na jej transpozycję do porządku krajowego. Nowa dyrektywa wzmacnia prawa ofiary w zakresie możliwości pozyskiwania informacji, wysłuchania czy ochrony ofiary i jej rodziny zarówno przed jak i w trakcie procesu karnego. Dyrektywa kładzie również duży nacisk na fachowe przygotowanie podmiotów udzielających pomocy ofiarom przestępstw, gwarantując szkolenia mające im uświadomić potrzeby ofiar oraz nauczyć. Więcej informacji na temat projektu i współpracy znajduje się na stronie: http://victimsrights.eu/ .
Źródło: adwokatura.pl

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …