Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prokurator a delikty lekarskie

Prokurator a delikty lekarskie

?Przestępstwa z narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza będącego gwarantem bezpieczeństwa osoby zagrożonej? to temat szkolenia zorganizowanego w dniu 16 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Generalnej. Szkolenie zostało zorganizowane przez Departament Postępowania Przygotowawczego… Prokuratury Generalnej, a jego celem było podzielenie się doświadczeniami z prowadzonych postępowań przygotowawczych i dyskusja nad problemami pojawiającymi się w tym zakresie. W trakcie szkolenia, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu prokuratorów z całego kraju, wykłady wygłosili: prokurator Anna Świtalska- Kozyra z Departamentu Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Generalnej, prokurator Stanisław Pieczykolan z Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, prof. Agnieszka Liszewska z Uniwersytetu Łódzkiego, dr n. med. Tomasz Jurek z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także Jolanta Orłowska-Heitzman ? Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej z Naczelnej Izby Lekarskiej.
Głównymi zagadnieniami omówionymi podczas szkolenia były : odpowiedzialność karna za tzw. błąd lekarski, opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, kompetencje biegłych lekarzy do wypowiadania się w sprawach narażenia na niebezpieczeństwo, problematyka opiniowania zespołowego w sprawach o błąd medyczny, problem skutku w opiniowaniu sądowo-lekarskim w przypadkach narażenia a ustalanie związku przyczynowego z postępowaniem sprawcy, zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, dopuszczalności przesłuchanie w charakterze świadków lekarzy na okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu (kwestie złożenia zawiadomienia o przestępstwie przez lekarza), zakres i sposób zabezpieczania dokumentacji lekarskiej z uwzględnieniem zagadnień tajemnicy lekarskiej, sposób przechowywania i udostępniania protokołów przesłuchań podejrzanych, świadków i biegłych, a także innych dokumentów lub przedmiotów, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu, metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza będącego gwarantem bezpieczeństwa osoby zagrożonej (błąd medyczny) wyznaczenie kierunków postępowania, kwalifikacja prawna czynu, współpraca prokuratora z samorządem lekarskim (Izbami Lekarskimi) oraz Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i wykorzystanie materiałów z postępowań Rzecznika.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …