Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prokurator i sędzia w 36 miesięcy

Prokurator i sędzia w 36 miesięcy

21 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw, której celem jest usprawnienie procesu szkoleń przyszłych sędziów i prokuratorów. Zgodnie z nowymi przepisami aplikacja sędziowska i prokuratorska ma trwać 36 miesięcy. Dotychczas szkolenie przyszłych sędziówtrwało 60 miesięcy, a prokuratorów 42 miesiące. Nowelizacja likwiduje też tzw. aplikację ogólną (odbywaną przez kandydatów do obu tych zawodów) oraz tzw. staż referendarski (odbywany przez przyszłych sędziów). Zgodnie z przepisem przejściowym, aplikanci, którzy już rozpoczęli szkolenie, dokończą je na dotychczasowych zasadach. Również aplikacja ogólna, która rozpocznie się w 2016 r., zostanie przeprowadzona zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Większy nacisk ma zostać położony na praktyczne szkolenie aplikantów ? zostaną oni zatrudnieni w sądach i prokuraturach okręgowych, a w miejsce dotychczasowych stypendiów będą otrzymywać wynagrodzenie. Ustawa zakłada również utworzenie nowych stanowisk: starszych asystentów sędziego i prokuratora, jako kolejnych szczebli kariery w tych zawodach prawniczych. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta będzie pozytywny wynik egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego lub co najmniej 10-letni staż na stanowisku asystenta sędziego lub prokuratora.
Osoby ze zdanym egzaminem sędziowskim lub prokuratorskim mogły zostać starszymi asystentami prokuratora lub sędziego, niezależnie od tego, który z egzaminów zdawały.
Sejm uchwalił nowelizację 9 kwietnia 2015 r., a prezydent podpisał ją 27 kwietnia br.

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prokurator i sędzia w 36 miesięcy

Prokurator i sędzia w 36 miesięcy

To przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw. Posłowie rozpatrzą zgłoszone do niej poprawki Senatu. Zgodnie z przyjętymi przez Sejm nowymi przepisami aplikacja sędziowska i prokuratorska ma trwać 36 miesięcy. Dotychczas szkolenie przyszłych sędziów trwało 60 miesięcy, a prokuratorów 42 miesiące. Nowelizacja likwiduje też tzw. aplikację ogólną (odbywaną przez kandydatów do obu tych zawodów) oraz tzw. staż referendarski (odbywany przez przyszłych sędziów). Zgodnie z przepisem przejściowym, aplikanci, którzy już rozpoczęli szkolenie, dokończą je na dotychczasowych zasadach. Również aplikacja ogólna, która rozpocznie się w 2016 r., zostanie przeprowadzona zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Poza tym większy nacisk ma być położony na praktyczne szkolenie aplikantów ? zostaną oni zatrudnieni w sądach i prokuraturach okręgowych, a w miejsce dotychczasowych stypendiów będą otrzymywać wynagrodzenie. Ustawa zakłada również utworzenie nowych stanowisk: starszych asystentów sędziego i prokuratora, jako kolejnych szczebli kariery w tych zawodach prawniczych. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta będzie pozytywny wynik egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego lub co najmniej 10-letni staż na stanowisku asystenta sędziego lub prokuratora. Osoby ze zdanym egzaminem sędziowskim lub prokuratorskim mogły zostać starszymi asystentami prokuratora lub sędziego, niezależnie od tego, który z egzaminów zdawały. Ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …