Najnowsze informacje

Prokurator nadal oskarża

– W przeciwieństwie do obrony – powiedział sędzia Mariusz Sygrela, przewodniczący składu orzekającego ? sąd nie ma wątpliwości, że nie jest właściwy do rozpoznania wniosku o wyłączenie prokuratora z rozprawy, dlatego też przekazał wniosek do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie.

Tym samym wniosek adwokata Andrzeja Reichelta o wyłączenie prokuratora Roberta Kiełka z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która oskarża senatora Henryka Stokłosę i współoskarżonych o korupcję nie został rozpoznany. A. Reichelt oświadczył, ze po złożeniu wniosku, mając na uwagę zawiłości proceduralne i hierarchiczne stołecznych prokuratur przesłał odpis swojego wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości, aby prokurator krajowy ustalił, który ze szczebli warszawskich prokuratur ma rozpatrzyć wniosek.
Rozprawa 18 listopada toczyła się już z udziałem publiczności. Małgorzata S. radca prawny z Izby Skarbowej w Poznaniu pamiętała, że przed laty sporządziła opinię prawną dotyczącą wymierzenia podatku senatorowi. Nie pamiętała jednak szczegółów. Była pewna, a potwierdziła to po odczytaniu zeznań złożonych w śledztwie, że nikt nigdy nie wywierał na nią wpływu, aby zmienić treść czy sens jakiejkolwiek jej opinii prawnej. Na pytanie prokuratora odpowiedziała, że w Izbie Skarbowej w Poznaniu przestano kierować się dyrektywami i opiniami Ministerstwa Finansów po tym, jak Naczelny Sąd Administracyjny ustalił, że stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie wymierzania podatków nie jest żadną wykładnią prawa. Świadek nie potrafiła sobie przypomnieć kiedy zaprzestano expressis verbis stosować dyrektywy ministerialne.
Inni świadkowie potwierdzali prokuratorskie zarzuty. Andrzej D. pracownik urzędu kontroli skarbowej w Pile był zmuszony zawiadomić Ministerstwo Finansów o naciskach wywieranych na jego kolegów w związku ze sprawami podatkowymi senatora Stokłosy. Inna z urzędniczek opowiedziała historię, jak to jej naczelnik na polecenie dyrektora ( jego sprawa karna toczy się w Warszawie) kazał jej zmienić decyzje podatkową dotyczącą senatora. Kiedy odmówiła, sam dokonał stosownej adnotacji na jej decyzji, zmieniając całkowicie jej sens. W czwartek 19 listopada kolejna odsłona procesu.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …