Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prokurator pomagał przerwać ciążę

Prokurator pomagał przerwać ciążę

Prokurator byłej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie w stanie spoczynku – Zbigniew N. 6 października 2017 roku usłyszał dodatkowe zarzuty popełnienia 3 przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Podejrzany Zbigniew N. jest prokuratorem w stanie spoczynku. W przeszłości pełnił on funkcję prokuratoraokręgowego w Rzeszowie, był prokuratorem byłej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie oraz był doradcą ministrów sprawiedliwości: Zbigniewa Ćwiąkalskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego.
IMMUNITET ZOSTAŁ UCHYLONY
Sąd Dyscyplinarny dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym uwzględnił wniosek prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej i zezwolił na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Zbigniewa N. za 3 nowe przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. 28 września 2017 roku Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym utrzymał w mocy tą uchwałę Sądu Dyscyplinarnego I instancji. Po prawomocnym uchyleniu immunitetu prokuratorowi byłej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie w stanie spoczynku 06 października 2017 roku możliwe było wykonanie czynności procesowych z jego udziałem i ogłoszenie mu dodatkowych zarzutów.
NOWE ZARZUTY DLA PODEJRZANEGO
W toku śledztwa ustalono, że prokurator Zbigniew N. w 2013 roku udzielił ciężarnej K. P. pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy. Działanie sprawcy polegało na przekazaniu kobiecie środków poronnych, wskazanie lekarza, który przeprowadzi nielegalny zabieg, przekazanie jej 1 tysiąca złotych na ten cel oraz zorganizowanie przewiezienia jej do szpitala w celu dokonania nielegalnego zabiegu. Chodzi o przestępstwo z art. 152 par. 2 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Już w trakcie trwania postępowania przygotowawczego ? pomiędzy 22 czerwca 2016 roku a 18 października 2016 roku – prokurator Zbigniew N. nakłaniał także K. P. do złożenia w prokuraturze nieprawdziwych zeznań i zatajenia prawdy. Chodzi o przestępstwo z art. 18 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 233 par. 1 kodeksu karnego. Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ogłosił również Zbigniewowi N. kolejny zarzut popełnienia przestępstwa z art. 152 par. 2 kodeksu karnego. W toku śledztwa ustalono bowiem, że po 22 maja 2014 roku nakłaniał on ciężarną M. N. do przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy oraz udzielił jej pomocy w przerwaniu ciąży.
PRZYJMOWANE BYŁY KORZYŚCI MAJĄTKOWE
Postępowanie karne między innymi przeciwko prokuratorowi byłej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie w stanie spoczynku – Zbigniewowi N. prowadzone jest przez Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. W toku tego postępowania 18 października 2016 roku doszło do zatrzymania Zbigniewa N. Prokuratorzy ogłosili mu wówczas zarzuty popełnienia czterech przestępstw: 1. Powoływanie się na wpływy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu korzystnego dla jednej ze spółek orzeczenia w tym sądzie w zamian za korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych. Czyn ten został popełniony w okresie od lutego 2007 roku do października 2008 roku w Rzeszowie, Leżajsku oraz Warszawie. Chodzi o przestępstwo z art. 230 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego; 2. Nakłanianie i ułatwianie jednemu z biznesmenów – Marianowi D. wręczenia korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie – podejrzanej Annie H. oraz nakłonienie go do popełnienia tego przestępstwa. Czyn ten został popełniony w okresie pomiędzy początkiem 2010 roku a końcem 2011 roku w Rzeszowie. Chodzi o przestępstwo z art. 18 par. 2 i 3 kodeksu karnego w związku z art. 229 par. 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 230a par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego; 3. Powoływanie się na wpływy w Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, w Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku, Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa, Komisji Egzaminacyjnej do Przeprowadzenia Egzaminu Adwokackiego przy Ministrze Sprawiedliwości, Izbie Skarbowej w Rzeszowie oraz podjęcie się załatwienia określonych spraw, z którymi zwrócił się do niego jeden z biznesmenów – Marian D. w zamian za korzyści majątkowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 352 tysiące 886 złotych w postaci gotówki, różnego rodzaju alkoholi oraz paliwa. Czyny te zostały popełnione od września 2008 roku do 02 lipca 2014 roku w Rzeszowie, Leżajsku i Warszawie. Chodzi o przestępstwo z art. 230 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego; 4. Powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych i podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu korzystnych rozstrzygnięć dla określonych osób ? Andrzeja W., Michała W. i Rafała D., z którymi zwracali się oni do niego, w zamian za korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż prawie 49 tysięcy złotych. Czyny te zostały popełnione w okresie od co najmniej lutego 2013 roku do maja 2014 roku w Warszawie i innych miejscowościach. Chodzi o przestępstwo z art. 230 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego. WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE ARESZTU
Wobec podejrzanego prokuratora Zbigniewa N. od zatrzymania stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej złożył teraz wniosek do Sądu Apelacyjnego w Katowicach o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres przekraczający 12 miesięcy, tj. do dnia 17 stycznia 2018 roku. Uzasadnione jest to między innymi ujawnieniem przez prokuraturę popełnienia przez Zbigniewa N. kolejnych przestępstw i koniecznością wykonania w związku z tym czynności procesowych.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …