Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prokurator wyprosił obrońcę

Prokurator wyprosił obrońcę

Do HFPC zwróciła się adwokat z Warszawy, która poinformowała, że została wyproszona przez prokuratora z przesłuchania klienta bez podania przyczyny tej decyzji. Z relacji adwokat wynika, że pod koniec sierpnia odbyło się przesłuchanie jej klienta, w którym chciała uczestniczyć. Jednak przy przedstawieniu upoważnienia do obrony prokuratorzwróciła się do adwokat o opuszczenie gabinetu, w którym miało dojść do przesłuchania. Prokurator stwierdziła, że obrońca zostanie przesłuchana w charakterze świadka i w związku z tym nie może reprezentować swojego klienta. Nie podała przy tym szczegółowych motywów tej decyzji. Adwokat chciała wyjaśnić tę sytuację z jednym z zastępców prokuratora generalnego, lecz z jej relacji wynika, że nie był on w stanie podać przyczyny takiego postępowania swojej podwładnej.
Wystąpienie do prokuratora generalnego
HFPC wystąpiła w tej sprawie do Prokuratora Generalnego. W liście podkreślono, że opisana sytuacja narusza prawo do obrony ? podstawową zasadę zarówno procesu karnego, jak i gwarancję prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. Jak wskazano w wystąpieniu, prawo do obrony to elementarny standard demokratycznego państwa prawa, a także fundament rzetelnego procesu karnego. HFPC poprosiła Prokuratora Generalnego o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz wskazanie podstawy prawnej dla takiej decyzji prokurator. ?Ufamy przy tym, że tego rodzaju działanie, polegające na ograniczaniu obywateli w ich konstytucyjnych prawach, ma charakter jednostkowy i incydentalny? ? napisała w liście HFPC.
ETPC: nieobecność obrońcy przy przesłuchaniu może przesądzić o nierzetelności procesu
W liście do prokuratora generalnego HFPC przytoczyła również orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który wielokrotnie podkreślał, że prawo do korzystania z pomocy obrońcy powinno być zagwarantowane od samego początku postępowania, we wszystkich kategoriach spraw i kontakt z nim nie może być w żaden sposób ograniczony.
ETPC wskazywał przy tym, że obecność obrońcy przy pierwszych przesłuchaniach jest niezwykle istotna, zaś niezagwarantowanie jego obecności w trakcie przesłuchania podejrzanego może przesądzić finalnie o poważnym naruszeniu prawa do rzetelnego procesu sądowego i uznania całego postępowania w sprawie za nierzetelne. ?Podstawowym zadaniem obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego jest dbanie o legalność działań prokuratury. Dlatego istotne jest, aby osoba podejrzana lub oskarżona mogła być efektywnie reprezentowana przez swojego obrońcę już od samego początku sprawy. Oznacza to, że adwokat lub radca prawny musi mieć zagwarantowane prawo do uczestniczenia we wszystkich czynnościach postępowania? ? powiedział Maciej Kalisz, prawnik HFPC.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …