Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Prokuratoria od spraw poważnych

Prokuratoria od spraw poważnych

Rozpoczęto poselskie prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma wyeliminować utrudnienia w funkcjonowaniu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz zmniejszyć obciążenia tej instytucji sprawami mniejszej wagi. Jak podkreśla rząd, Prokuratoria zostałautworzona do ochrony ważnych praw i interesów Skarbu Państwa i w jej gestii pozostaje prowadzenie skomplikowanych i precedensowych spraw. Projekt m.in. zmienia zasady i tryb przekazywania spraw przez PG do prowadzenia podmiotom reprezentującym Skarb Państwa (np. ministerstwom). Ma to dotyczyć spraw rutynowych lub takich, w których jest jednolite orzecznictwo. Prokuratoria będzie mogła przekazać sprawę urzędowi reprezentującemu SP, którego działania ona dotyczy, jeśli wartość przedmiotu sprawy nie przewyższa 300 tys. zł.
Wniosek o przekazanie sprawy będzie mógł też złożyć Prezes Rady Ministrów lub Minister Skarbu Państwa w zakresie jego właściwości – taki wniosek będzie dla PG wiążący, bez względu na rangę sprawy. Sprawy o wartości przekraczającej 300 tys. zł, ale nie większej niż 10 mln zł, Prokuratoria Generalna będzie mogła przekazywać urzędom za ich zgodą. Sprawami, których wartość przewyższa 10 mln zł, PG będzie miała obowiązek zająć się sama. Ponadto projekt umożliwia PG wykonywanie zastępstwa procesowego niektórych państwowych osób prawnych za ich zgodą (np. państwowych uczelni wyższych, muzeów, państwowych instytutów badawczych) na polecenie Prezesa Rady Ministrów.
Chodzi o wsparcie tych podmiotów w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz ochronę innych istotnych praw i interesów dotyczących mienia państwowego, które nie należą do SP. Poza tym proponowana nowelizacja doprecyzowuje, że radcowie i starsi radcowie PG będą mogli wykonywać dodatkowe prace poza PG, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa Prokuratorii. Prezes oraz wiceprezesi PG mają podlegać wszystkim rygorom ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i składać oświadczenia majątkowe. Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik. Projekt trafi do dalszych prac w Komisji Skarbu Państwa.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …