Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prokuratorska Grupa Wyszechradzka

Prokuratorska Grupa Wyszechradzka

W dniach 14-16 maja 2015 r. w Sopocie i Gdańsku odbyło się 4. Spotkanie prokuratorów generalnych Grupy Wyszehradzkiej.Tematyka tegorocznego spotkania była poświęcona kwestiom reformowania prokuratury w świetle Opinii Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich w sprawie europejskich standardów i zasad dotyczącychprokuratury, tzw. Karty Rzymskiej, przyjętej 17 grudnia 2014 r., jak również relacji między prokuraturą a policją i ewentualnie innymi organami zaangażowanymi w postępowanie przygotowawcze na podstawie kwestionariusza, który stanowić będzie bazę do opracowania kolejnej opinii nr 10 Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich jesienią b.r.
W czasie 4. spotkania Prokuratorzy Generalni Grupy V4 po raz kolejny dyskutowali też na temat postępów w negocjacjach dotyczących utworzenia Prokuratury Europejskiej. Zwracali uwagę na potrzebę takiego ukształtowania struktury Prokuratury Europejskiej, która pozwalałaby na szybkie podejmowanie decyzji w ramach prowadzonych postępowań, opowiedzieli się za przyznaniem delegowanym prokuratorom europejskim szerszych kompetencji decyzyjnych w indywidualnych sprawach, a uwzględniając fakt, że utworzenie Prokuratury Europejskiej będzie miało wpływ na funkcjonowanie prokuratur krajowych podkreślili konieczność zapewnienia równowagi i poszanowania kompetencji na poziomie europejskim i krajowym.
W tym kontekście Prokuratorzy Generalni m.in. opowiedzieli się za uzależnieniem wprowadzenia obowiązku raportowania Prokuraturze Europejskiej przez państwa członkowskie przestępstw o wartości szkody poniżej progu 10.000 EURO od wykazania faktycznej wartości dodanej tego rodzaju dodatkowego obciążenia prokuratur krajowych. Efektem dyskusji było podpisanie przez Prokuratorów Generalnych Grupy V4 Deklaracji Sopockiej.
Obecność w Polsce Prokuratorów Generalnych Grupy Wyszehradzkiej była również okazją do złożenia przez nich symbolicznie wspólnego wieńca pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte.
Na zaproszenie prokuratora generalnego RP Andrzeja Seremeta do Polski przyjechali: Prokurator Generalny Republiki Słowackiej Jaromir Čiżnár, Prokurator Generalny Węgier Péter Polt i Najwyższy Prokurator Republiki Czeskiej Pavel Zeman.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …