Strona główna / Aktualności / Prokuratorzy w roli nauczycieli

Prokuratorzy w roli nauczycieli

Prokurator generalny – Andrzej Seremet i minister sprawiedliwości – Marek Biernacki podpisali porozumienie, dotyczące współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Program edukacji prawnej realizowany jest poprzez prowadzenie wykładów/lekcji z zakresu prawa, w szkołach ponadgimnazjalnych
które zgłosiły chęć uczestniczenia w programie.
Celem programu edukacji prawnej jest przede wszystkim poszerzenie świadomości prawnej młodzieży, zapoznanie jej z zasadami porządku prawnego oraz przekazanie jej praktycznej wiedzy prawniczej.
Minister sprawiedliwości w podpisanym porozumieniu m.in. zobowiązał się do zapewnienia koordynacji działań w ramach programu edukacji prawnej oraz współpracy z partnerami przy jego wdrażaniu. Zadeklarował również osobiste zaangażowanie w realizację programu edukacji prawnej oraz wsparcie poprzez m.in. zapewnienie szkołom kontaktu z sądami oraz innymi instytucjami administracji publicznej.
Prokurator generalny zobowiązał się do gromadzenia i przekazywania ministrowi sprawiedliwości list swoich przedstawicieli na terenie kraju, którzy zgłosili chęć poprowadzenia wykładów/lekcji w ramach programu edukacji prawnej na danym terenie, jak również do współpracy w przygotowaniu bazy propozycji tematyki wykładów/lekcji. Prokuratorzy poprowadzą lekcje pro bono.
Do tej pory partnerami Ministerstwa Sprawiedliwości w realizacji programu edukacji prawnej byli sędzia Krzysztof Józefowicz Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Krajowej Rady Notarialnej oraz Prezes Stowarzyszenia Sędziów ?Themis?. Dzięki działaniom Ministerstwa Sprawiedliwości, w ostatnich tygodniach do programu ? poza Prokuraturą Generalną – zdecydowali się przystąpić m.in.: sędziowie pozostałych apelacji, oraz samorząd komorników. Mamy nadzieję, że Porozumienia z nimi zostaną podpisane w najbliższym czasie. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) działa specjalna zakładka ?EDUKACJA PRAWNA? (http://ms.gov.pl/pl/edukacja-prawna/), gdzie szkoły wypełniając formularz aplikacyjny mogą zgłaszać się do programu organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości spotkań edukacji prawnej. Program jest bezpłatny.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …