Najnowsze informacje

Prokuratorzy za sędzią

Jak obwieszcza Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości – w związku z przedstawionym Radzie Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym wnioskiem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wyrażenie opinii wobec zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa dwóch kandydatach na stanowisko Prokuratora Generalnego – Rada Prokuratorów na posiedzeniu, które odbyło się 10 lutego 2010 r., wyraziła pozytywną opinię o kandydacie na stanowisko Prokuratora Generalnego. Bezwzględną większość głosów uzyskał Pan Andrzej Seremet.

Wyniki głosowania oraz stosowną uchwałę w tej sprawie Minister Sprawiedliwości ? Prokurator Generalny Krzysztof Kwiatkowski wraz z przedstawicielami Rady Prokuratorów przekazał Prezydentowi RP. W posiedzeniu Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym udział wzięło jej 20 członków.
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym, według zasad zawartych w uchwale Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym Nr 12/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r., w sprawie zasad opiniowania kandydatów na stanowisko Prokuratora Generalnego.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …