Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prokuratura o więzieniach CIA

Prokuratura o więzieniach CIA

Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała odpowiedź z Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący śledztwa w sprawie tajnych więzień CIA na terenie Polski (sygn. Ap V Ds. 12/12/S). Prokuratura poinformowała, że śledztwo zostało przedłużone do 11 czerwca 2013 roku, aby uzupełnić materiał.
Podstawą prawną do złożenia wniosku o przedłużenie stanowił art. 310 § 2 k.p.k., zaś faktyczną – potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego w kierunku poczynienia w sprawie pełnych ustaleń faktycznych. Ponadto prokuratura wskazała, że w ostatnim czasie w sprawie przesłuchano dwie osoby, zaś materiał dowodowy wzbogacono m.in. o wyniki oględzin i analiz licznych dokumentów oraz istotne dla śledztwa informacje od innych organów państwowych i organizacji międzynarodowych. Liczbę tomów akt głównych, w których zgromadzony jest materiał dowodowy obliczono na trzydzieści, przy czym jest to liczba nie uwzględniająca materiałów pomocniczych, analitycznych, aktualnie przekazanych do tłumaczeń oraz wpływających na bieżąco do Prokuratury.
Opracowywanie kolejnych wniosków o międzynarodową pomoc prawną jest na końcowym etapie. W celu przygotowania ich prawidłowo, przeprowadzono szereg analiz materiałów z postępowań prowadzonych przez stronę amerykańską przed komisjami wojskowymi oraz organizacje statutowo zainteresowane działaniami CIA (m.in. Amnesty International, Open Society Justice Initiative). Prokuratura poinformowała także, że od momentu przekazania postępowania Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie nie wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów żadnej osobie, a określenie pewnego terminu zakończenia śledztwa nie jest w chwili obecnej możliwe.
W kwestii pytań dotyczących przekazania informacji o postępowaniu do ETPCz, Prokuratura poleca zwrócenie się do Pełnomocnika do spraw postępowań przed ETPCz w strukturach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Prokuratura wskazała, że mimo chęci udzielenia polskiemu rządowi wszelkiej pomocy w zakresie przygotowania informacji na potrzeby tego postępowania, nie jest jego stroną i nie czuje się w związku z tym powołana do przekazywania informacji.

Sprawdź także

Tydzień Konstytucyjny

Do tegorocznej edycji Tygodnia Konstytucyjnego zgłosiło się prawie 1100 szkół w całym kraju. Nadal brakuje …