Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prokuratura wspomoże UOKiK

Prokuratura wspomoże UOKiK

Prokurator generalny – Andrzej Seremet i prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Małgorzata Krasnodębska – Tomkiel podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie zapobiegania przestępczości i innym naruszeniom prawa. Zawarte porozumienie umożliwi m.in.: wymianę informacji i koordynowanier działań podejmowanych w celu
zapobieganie przestępczości i innym naruszeniom prawa oraz eliminowanie występujących w obrocie gospodarczym zagrożeń godzących w interesy przedsiębiorców i konsumentów, których ochrona leży w interesie publicznym;
– organizowanie wspólnych konferencji, seminariów oraz szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego prokuratorów i osób zatrudnionych w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wymianie wykładowców i materiałów szkoleniowych, a także w miarę posiadanych możliwości udostępnianiu baz szkoleniowych oraz specjalistycznych pomieszczeń dydaktycznych; – doskonalenie metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych;
– uzgadnianie oraz podejmowanie, w zakresie swojej właściwości, wspólnych działań dotyczących zdarzeń lub podmiotów pozostających w zainteresowaniu stron umowy.

Sprawdź także

Darmowe porady rejentów

Notariusze w najbliższą sobotę będą udzielali bezpłatnych informacji prawnych stacjonarnie, telefonicznie, na czacie oraz w …