Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / PROMOCJA DORADZTWA PRAWNEGO

PROMOCJA DORADZTWA PRAWNEGO

LexisNexis wydawca Publikacji Prawniczych, Serwisu Prawno-Gospodarczego Premium oraz Serwisu Prawniczego LexPolonica zaprasza na szkolenia otwarte w Poznaniu od 6 października do 8 grudnia 2010 r.

Świadczenie usług prawniczych to biznes, który przy zachowaniu wszelkich zasad etyki prawniczej może być konkurencyjny i przynosić wymierne biznesowe korzyści. Poznaj z nami kluczowe obszary, które zazwyczaj pomija się w klasycznym systemie edukacji prawniczej w trakcie studiów i aplikacji. Zamień instynktowne działania w usystematyzowany plan pracy.
LexisNexis wydawca Publikacji prawniczych, Serwisu Prawno-Gospodarczego Premium oraz Serwisu Prawniczego LexPolonica zaprasza na szkolenia otwarte: Skuteczne strategie pozyskiwania zleceń od klientów Jak wypromować i sprzedać doradztwo prawne- Cykl warsztatów LexisNexis dla prawników. Sesje wykładowe przeplatane praktycznymi kazusami i ćwiczeniami. 22.09? 8.12.2010 r. Warszawa 6.10? 8.12 2010 r. Poznań.
Cel szkolenia: Warsztaty dla prawników kancelarii prawnych i podatkowych, którzy zajmują się relacjami z klientami oraz pozyskiwaniem nowych zleceń. Proponujemy zupełnie nowe podejście szkoleniowe ? cykl 6 warsztatów tematycznych powiązanych ze sobą, które w całości stanowią kompendium wiedzy o zarządzaniu kancelarią, zespołem, klientami, pozyskiwaniu nowych klientów, promocji i w efekcie budowania pozycji biznesowej rynku usług prawniczych. Ponadto, każdy z warsztatów jest zamkniętą i pełną, odrębną całością. Zapraszamy do udziału we wszystkich warsztatach. Grupa docelowa: Zapraszamy wszystkich prawników, którzy chcą określić na nowo swoja pozycję, dopracować strategię wyjścia na rynek, zastanowić się nad przyszłością oraz dla tych, którzy szukają nowej inspiracji i chcą podnieść efektywność prowadzonej przez siebie działalności. W szczególności: – prawnicy – aplikanci – właścicieli kancelarii – partnerzy, wspólnicy – osoby tworzące swoje kancelarie – osoby, które chcą stworzyć własną markę na rynku – osoby, które chcę zdefiniować swoją prawnicza przyszłość.
Korzyści
: – małe grupy uczestników – możliwość udziału w wybranych modułach – możliwość konsultacji z prowadzącymi – praca grupowa oraz indywidualna.Nasza oferta zawiera to, co zwykle oferowane jest w postaci oddzielnych, niepowiązanych ze sobą szkoleń, które rzadko kiedy przekładają wiedzę na praktyczne zastosowanie dla prawników. więcej informacji… Nasze rozwiązanie to oszczędność czasu i pieniędzy, szkolenia są logicznie powiązane i stanowią całość, jakiej nie oferuje nikt inny. Zamiast szukać pojedynczych szkoleń, skorzystaj z naszej kompleksowej oferty programu, który kończy się uzyskaniem specjalnego certyfikatu LexisNexis. Program jest tak opracowany aby uczestnik mógł skorzystać z całości, do czego zachęcamy lub konkretnych modułów szkolenia.
W trakcie warsztatów omówione zostaną Kwestie Fundamentalne, takie jak: zdobywać nowych klientów; spowodować, aby dotychczasowi klienci zostali na lata; stworzyć idealny zespół, który pomoże osiągać sukcesy; zbudować swoją własną i niepowtarzalna markę; przygotować własną strategię. Kwestie praktyczne, takie jak: przygotować skuteczną ofertę; wyceniać usługi prawnicze; zaistnieć w mediach; zaprezentować się w trakcie wystąpień publicznych; współpracować z mediami; zdobywać rekomendacje klientów; zamienić relację z klientem w trwały i wieloletni związek.
Osoby prowadzące: Beata Niemczuk, MBA, od ponad 9 lat związana z sektorem usług prawniczych, obecnie dyrektor marketingu kancelarii Wardyński i Wspólnicy, wcześniej szef marketingu kancelarii skandynawsko-polskiej Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook (MAQS) więcej informacji… (m.in. odpowiedzialna za działania marketingowe przy fuzji kancelarii szwedzkiej z duńską). Specjalizuje się w opracowywaniu strategii dla firm prawniczych i programów relacji z klientami, a także systemami zarządzania wiedzą w usługach profesjonalnych. Trener szkoleń w zakresie budowania umiejętności przywódczych. Patryk Zamorski, karierę rozpoczął blisko 11 lat temu w Arthur Andersen, następnie był odpowiedzialny za marketing i PR kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz działu doradztwa podatkowego Ernst & Young. więcej informacji… W 2003 r. rozpoczął pracę w Deloitte, gdzie stworzył dział marketingu podatkowego. Był również odpowiedzialny za komunikację marketingową powstałej w 2008 roku kancelarii prawniczej Deloitte Legal. We wrześniu 2009r. objął stanowisko globalnego dyrektora marketingu i business development odpowiedzialnego za dział podatków i postępowań w kancelarii prawniczej Salans. Jest koordynatorem polskiego oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Komunikacji (European Association of Communication Directors) oraz członkiem Forum Marketingu Usług Profesjonalnych (Professional Marketing Forum).
Szczegółowy program bloków tematycznych:
1.PROMOCJA I SPRZEDAŻ DORADZTWA PRAWNEGO I PODATKOWEGO ? WSTĘP 22.09.2010 r. (środa) godz.: 10.00-16.00, Warszawa 06.10.2010 r. (środa) godz.: 10.00-16.00, Poznań
a.Czym jest sprzedaż usług prawnych ? mity i prawdy.
b.Strategia dla firmy (poprzedzona analizą otoczenia biznesowego, prawnego, gospodarczego).
c.Cykl sprzedaży usług prawnych.
d.Cykl życia usługi.
e.Analiza i ocena portfela klientów (klienci strategiczni, przychodowi, prestiżowi).
f.Klienci a strategia firmy.
g.Oferta konkurencji.
h.Kapitalizacja kontaktów w środowisku klienckim.
2.ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI 5.10.2010 r. (wtorek) godz.: 10.00-16.00, Warszawa 12.10.2010 r. (wtorek) godz.: 10.00-16.00, Poznań
a.Czym jest zarządzanie relacjami z klientami?
b.Dynamika relacji pomiędzy prawnikami, klientami a konkurencją.
c.Klienci a oferta kancelarii ? konieczne kompetencje i umiejętności prawników.
d.Znajomość działalności klientów: usług, produktów, konkurencji. Gdzie szukać informacji?
e.Oczami klienta ? percepcja kancelarii, jej prawników i obsługi. Oczekiwania i skargi klientów.
f.Oceny pracy kancelarii i jej prawników ? jak przeprowadzać badania satysfakcji oraz spotkania oceniające współpracę z kluczowymi klientami.
g.Mapa kontaktów z klientami.
h.Jak budować lojalność klientów?
i.Jak chronić klientów przed konkurencją?
j.Wewnętrzne procedury współpracy z klientami.
3.SPRAWDZONE METODY I NARZĘDZIA PROMOCJI usług doradztwa prawnego i podatkowego 20.10.2010 r. (środa) godz.: 10.00-16.00, Warszawa 27.10.2010 r. (środa) godz.: 10.00-16.00, Poznań
a.Wizytówka, oferta, broszura, siedziba firmy.
b.E-marketing: internet, webcasty, podcasty, portale, extranet.
c.Prestiżowa marka ? nazwiska eksperta, nazwy kancelarii.
d.Relacje z mediami ? pozycjonowanie ekspertów i firmy w wybranych mediach.
e.Udział w polskich i zagranicznych rankingach.
f.Organizacja seminariów dla klientów.
g.Udział w organizacjach branżowych i biznesowych.
h.Udział w zewnętrznych seminariach i konferencjach.
i.Kampanie komunikacyjne a strategia rozwoju firmy.
j.Współpraca z wydawnictwami profesjonalnymi.
k.Jak prezentować się na konferencjach, seminariach.
l.Działania marketingowe a budżet i koszty.
m.Wartość dodana dla klienta.
4.SPRZEDAŻ I ROZWóJ USŁUG DLA KLIENTóW 4.11.2010 r. (środa) godz.: 10.00-16.00, Warszawa 17.11.2010 r. Poznań
a.Czym jest sprzedaż i rozwój nowych usług?
b.Jak tworzyć nowe usługi i produkty prawne?
c.Kim jest rainmaker? Kto i jak sprzedaje usługi prawne w kancelarii?
d.Segmentacja klientów i dopasowanie oferty dla poszczególnych grup klientów.
e.Jak identyfikować i docierać do nowych klientów w Polsce i zagranicą?
f.Relacje z klientami, które przekładają się na rozwój zleceń:
i.Zarządzanie kluczowymi klientami,
ii.Jakość obsługi,
iii.Nieodpłatna wartość dodana dla klientów a nowe zlecenia,
iv.Skupienie się na kliencie ? łagodzenie napięć pomiędzy procesami a wynikami. g.Cross-selling pomiędzy praktykami prawa w kancelarii ? czyli jak zacieśniać współpracę z klientami.
5.PROCES ZAKUPU USŁUG PRAWNYCH PRZEZ KLIENTóW 23-24.11.2010 r. Warszawa; 30.11-01.12.2010 r. Poznań
a.Jak się przygotować do przetargu, przedstawienia oferty kancelarii?
b.Proces zakupowy usług prawnych ? rodzaj ofert i zapytań ofertowych.
c.Perswazyjne metody pisania ofert.
d.Jak znaleźć się w gronie zaproszonych firm do złożenia oferty nowemu klientowi?
e.Perswazyjny format sprzedaży usług prawnych.
f.Wycena usług prawnych i komunikacja tego z klientem.
g.Oferta doradztwa prawnego a oczekiwania klientów.
h.Kryteria doboru doradcy prawnego ? na co zwracają uwagę klienci i czym się kierują podejmując ostateczną decyzje, zastrzeżenia klientów.
i.Otoczenie konkurencyjne a oferta kancelarii.
j.Trendy na świecie i w Polsce związane z zakupem usług prawnych.
6.MOTYWOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRAWNIKóW do działań związanych z pozyskiwaniem nowych zleceń 7.12.2010 r. Warszawa; 8.12.2010 r. Poznań
a.Czym jest sprzedaż usług prawnych?
b.Zarządzanie prawnikami w procesie sprzedaży usług prawnych.
c.Rola lidera a efektywność działań członków zespołu.
d.Dream team ? jak stworzyć idealny zespół kliencki. Kto jest odpowiedzialny za ?sprzedaż? usług prawnych?
e.Metody pokonywania niechęci u prawników do ?sprzedaży? doradztwa prawnego.
f.Rozwój umiejętności biznesowych i miękkich u prawników.
g.Motywowanie i wynagradzanie inicjatyw o charakterze new business development.
h.Jak przeprowadzić program pozyskiwania zleceń od klientów? Studium przypadku.
Szczegółowy program dostępny na stronie : http://www.szkolenia.lexisnexis.pl/skuteczne_strategie_pozyskiwania_zlecen_od_klientow.html
Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela: Karolina Lewandowska karolina.lewandowska@lexisnexis.pl , tel. +48 (0) 22 572 95 18

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …