Strona główna / Aktualności / Promocja oficerska Służby Więziennej

Promocja oficerska Służby Więziennej

Jako minister sprawiedliwości – mówił Jarosław Gowin – stoję za Wami murem, ponieważ wiem, że polski funkcjonariusz Służby Więziennej w trybie eksternistycznym, w związku z przemianami lat 90-tych , dogonił swoich zachodnioeuropejskich kolegów, nabywając wiedzę, umiejętności, odpowiedzialność ? powiedział szef resortu, podczas promocji oficerskiej SW.
Słowa te padły w trakcie uroczystej Promocji Oficerskiej, która odbyła się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. W trakcie uroczystości, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oficerskie mianowania otrzymało 349 funkcjonariuszy. – Polska Służba Więzienna to formacja w pełni odpowiadająca normom europejskim, pozytywnie przyjmowana przez społeczność międzynarodową, stawiana jako wzór i model dla krajów środkowo i wschodnioeuropejskich ? mówił minister sprawiedliwości. ? Wiem też, że Służba Więzienna to grupa z wysiłkiem i determinacją dążąca do stawianych sobie celów ? dodał.
Funkcjonariusze Służby Więziennej szkolili się w specjalizacjach: administracyjnej (pion kadr, ewidencji, finansów), ochronnej, penitencjarnej (pion wychowawców i psychologów), zatrudnienia, kwatermistrzowskiej, informatycznej oraz służby zdrowia. Prymusem szkolenia została młodsza inspektor działu terapeutycznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu ? Emilia Danielewicz-Gburczyk (średnia ocen: 5,60).
– Drodzy oficerowie, w związku z nominacją na pierwszy stopień oficerski, chciałbym wyrazić przekonanie, że nie tylko wypełnicie szlachetną misję służenia państwu i społeczeństwu, wykażecie się profesjonalizmem, rzetelnością i skutecznością, ale będziecie też kuźnią nowoczesnych, kreatywnych pomysłów i rozwiązań, które już teraz realizują Wasi starsi Koleżanki i Koledzy ? powiedział Jarosław Gowin. W trakcie uroczystości minister sprawiedliwości podziękował Służbie Więziennej także za zabezpieczenie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej ? UEFA EURO 2012.
– Niech te pierwsze ? mam nadzieję nie ostatnie ? oficerskie gwiazdki dla Was i Waszego otoczenia będą widomym znakiem uznania kompetencji, umiejętności i wysiłku ? powiedział Jarosław Gowin.
Poza ministrem sprawiedliwości w uroczystości udział wzięli także m.in.: dyrektor generalny Służby Więziennej ? gen. Jacek Włodarski oraz gen. bryg. Stanisław Koziej ? sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …