Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Protest pracowników prokuratur

Protest pracowników prokuratur

Oto komunikat Rzecznika Prasowego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w sprawie protestu pracowników administracji prokuratury (urzędników zatrudnionych w sekretariatach i pozostałych) W związku pogarszającą się od lat sytuacją ekonomiczną pracowników prokuratury oraz brakiem działań ze strony władzy wykonawczeji Prokuratury Generalnej na rzecz jej zmiany Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP: Ogłasza w dniu 6 września 2013 r. akcję protestacyjną polegająca na uczestnictwie w pokojowej demonstracji prze budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Jerozolimskie 11, początek o godzinie 12:00.
Akcja ta będzie prowadzona wspólnie z NSZZ ?Solidarność? Pracowników Sądownictwa. Wzywa pracowników administracji i pozostałych do czynnego uczestnictwa, a osoby które pozostaną tego dnia w pracy o umieszczenie w widocznych miejscach emblematów protestacyjnych.
Apeluje do prokuratorów o poparcie postulatów dotyczących płac urzędników Zastrzega możliwość kontynuowania działań protestacyjnych w 2013 r. w przypadku nie uwzględnienia postulatów. Przystępując do akcji protestacyjnej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zwraca się: Do Prezesa Rady Ministrów o udzielenie informacji, czy w roku 2014 r. po raz kolejny planowane jest zamrożenie płac pracowników prokuratury i sądów, co w ostatnich latach doprowadziło do drastycznego spadku ich realnej wartości i zubożenia całego korpusu urzędniczego w wymiarze sprawiedliwości przy jednoczesnym, towarzyszącym temu procesowi realnym wzroście wynagrodzeń w innych działach administracji rządowej i samorządowej w wyniku zwiększania funduszów nagradzania i premiowania, a nadto o podjęcie działań na rzecz podwyższenia wynagrodzeń począwszy od 2014 r. Kierując ten postulat Rada Główna zwraca uwagę na wypowiedzianą przez Prezesa Rady Ministrów zapowiedź zmiany koniunktury gospodarczej na korzystną.
Do Prokuratora Generalnego oraz Prokuratorów Apelacyjnych i Okręgowych o podjęcie działań mających na celu systematyczne zwiększenie środków na płace pracowników prokuratury w ramach posiadanych funduszy, a w szczególności zaniechanie ich przekazywania z paragrafu 4010 (płace) na inne cele. Postulaty urzędników zatrudnionych w prokuraturze znalazły znane są politykom i znalazły odzwierciedlenie w Dezyderacie nr 3 Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 18 kwietnia 2013 r., zgodnie z którym płace urzędników prokuratury i sądownictwa nie dopowiadają godności sprawowanego urzędu i zakresowi obowiązków. Komisja w Dezyderacie postuluje stworzenie czytelnych zasad wynagradzania i awansu w prokuraturze oraz sądownictwie w sposób uwzgledniający role tego korpusu urzędniczego w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz stopień dewaluacji płac w ostatnich latach. Dezyderat dotychczas nie doczekał się odpowiedzi ze strony Rządu i Prokuratury Generalnej. Pomimo upływu 4 miesięcy od opublikowania Dezyderatu nie został on w najmniejszym stopniu zrealizowany przez władzę wykonawczą. Stosownie do danych, którymi dysponuje Związek 70 procent zatrudnionych w prokuraturze otrzymuje wynagrodzenia niższe niż 2000 zł, a 35 % zarabia w przedziale od 1100-1600. Od urzędników wymaga się wyższego wykształcenia. Na co dzień mają styczność z materiałami wrażliwymi, objętymi tajemnicą śledztwa. Szczegółowe informacje dotyczące akcji znajdują się na stronie www.prokuratura-zz.pl Informacji udzielam pod numerem telefonu 503-128-155, a także osobiście w piątek 6 września 2013 r. w godzinach 11:00-14:00 pod gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Jerozolimskie 11 w Warszawie. Uwaga! Protest nie dotyczy płac prokuratorów i sędziów!!! Rzecznik Prasowy Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP Jacek Skała

Sprawdź także

Manipulacje Manowskiej

Starzy” sędziowie Sądu Najwyższego skierowali w marcu do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara …