Strona główna / Listy / Pałka rządzi paragrafem

Pałka rządzi paragrafem

Policja nie dopuściła adwokatów do sprawy immunitetu sędziego SN Włodzimierza Wróbla. Zaniepokojony RPO pisze do I prezes SN

  • Wbrew przepisom prawa policjanci uniemożliwili adwokatom – przedstawicielom organizacji społecznych – udział w posiedzeniu Sądu Najwyższego ws. uchylenia immunitetu sędziego SN Włodzimierz Wróbla
  • Przyznając sobie bezpodstawnie uprawnienia sądu, zdecydowali, czy profesjonalny pełnomocnik może zgłosić udział w sprawie
  • Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę z urzędu z uwagi na  naruszenie zasady ochrony prawnej adwokata (art. 7 ust. 1 Prawa o adwokaturze) oraz naruszenie prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji).

Zastępca RPO Stanisław Trociuk  poprosił o wyjaśnienia Pierwszą Prezes SN  Małgorzatę Manowską.

6 maja 2021 r. odbywało się posiedzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu SN Włodzimierzowi Wróblowi (odroczono je bezterminowo).

Naczelna Rada Adwokacka opublikowała komunikat o tym, że dwoje adwokatów – przedstawicieli organizacji społecznych – nie zostało wpuszczonych na salę posiedzenia. Weszli tam obrońcy sędziego Wróbla: sędzia SN Wiesław Kozielewicz, adw. Sylwia Gregorczyk-Abram i adw. Agnieszka Helsztyńska.

Policja strzegąca sali rozpraw nie wpuściła zaś dwojga innych adwokatów, którzy reprezentują organizacje społeczne. Według relacji adwokatów policja nakazała im wylegitymowanie się – mimo że znajdowali się już na terenie SN.

Okręgowa Rada Adwokackiej w Warszawie poinformowała także, że funkcjonariusze fizycznie zagrodzili adwokatom przejście, naruszając przy tym nietykalność osobistą adwokata. Następnie adwokaci zostali spisani pod pretekstem „sprawdzenia, czy nie są osobami poszukiwanymi”.

RPO przypomina, że podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych adwokat korzysta z ochrony prawnej, podobnie jak sędzia i prokurator, ponieważ jest funkcjonariuszem publicznym.

Ogromne zaniepokojenie Rzecznika budzi fakt, że funkcjonariusze policji, wbrew przepisom prawa, uniemożliwili adwokatom zgłoszenie udziału w toczącym się postępowaniu i przyznając sobie bezpodstawnie uprawnienia sądu, zdecydowali o tym, czy profesjonalny pełnomocnik może zgłosić udział w sprawie.

W ocenie Rzecznika taka sytuacja w demokratycznym państwie prawnym jest nie do zaakceptowania.

Sprawdź także

Kup puzzle „Adwokatka”

Fundacja Adwokatury w ramach swojej działalności na rzecz promocji zawodu adwokata, prezentuje nową inicjatywę. Puzzle …