Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Przeciw karze śmierci

Przeciw karze śmierci

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się 27 lutego 2019 roku sesja otwierająca VII Światowy Kongres przeciwko karze śmierci. Obrady będą transmitowane w Internecie i tłumaczone symultanicznie na języki urzędowe Unii Europejskiej, w tym na język polski.
Można śledzić jej przebieg na stronie internetowej parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20190227-1000-SPECIAL.
Program (w języku angielskim) dostępny jest : http://congres.ecpm.org/en/opening-closing/.
Więcej informacji o sesji w języku angielskim: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190222IPR28563/parliament-to-host-conference-on-abolishing-the-death-penalty .
Z wyrazami szacunku
Biuro Parlamentu Europejskiego w Warszawie

Sprawdź także

Złamano traktaty UE

Wyrok wydany przez polski Trybunał Konstytucyjny wprost stanowi, że stosowanie europejskiego prawa ponad polskim prawem …