Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Przeciwko dopalaczom

Przeciwko dopalaczom

Sprawa dopalaczy, przegląd sytuacji międzynarodowej i przygotowania Polski do przewodnictwa w Horyzontalnej Grupie ds. Narkotyków ( HDG) Rady UE podczas polskiej prezydencji w 2011 roku oraz założenia do nowego Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016.

To główne tematy posiedzenia Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii, organu koordynacyjno ? doradczego Prezesa Rady Ministrów. Najważniejszym punktem posiedzenia była kwestia tzw. ?dopalaczy? w kontekście stanu prac nad nowelizacjami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które zostały opracowane ze względu na rosnącą w ostatnim czasie popularność tych substancji chemicznych oraz szybki wzrost liczby sklepów oferujących tego typu produkty często działające podobnie jak narkotyki. Zaproponowano objęciem kontrolą ustawową kolejnych substancji wywierających wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego.
Projekt poselski nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znajduje się obecnie w Sejmie. Natomiast Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uwzględniający system monitorowania i oceny zagrożeń powodowanych przez tzw. ?dopalacze? oraz rozwiązanie zmierzające do obejmowania substancji uznanych za niebezpieczne tymczasową kontrolą na podstawie rozporządzeń wydawanych przez ministra zdrowia. sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski przedstawił informację o zakończeniu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii opracowanego przez resort sprawiedliwości. Wskazał ponadto, na konieczność dalszej intensywnej współpracy pomiędzy resortami w zakresie problemu narkomanii.
W związku z zagrożeniem braku realizacji działania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Rada podjęła decyzję o umieszczeniu rekomendacji w Sprawozdaniu z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009, w myśl której wszystkie instytucje, które mają wpływ na polepszenie dostępności do leczenia substytucyjnego, podjęły właściwe działania, w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia wymieniony w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 ? 2010 jako podmiot odpowiedzialny za realizację tego zadania.
Członkowie Rady podjęli również decyzję o kontynuowaniu kampanii skierowanej do polskich turystów, która ma na celu przestrzeganie przed świadomym lub nieświadomym przewożeniem narkotyków przez granicę. Przyjęta została także informacja o wynikach kampanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ?Brałeś? Nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada?, która prowadzona była w roku 2009. Rada przyjęła informację o kontynuacji kampanii w roku 2010, która będzie miała na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego poprzez ograniczenie prowadzenia pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi.

.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …