Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Przeciwko karze śmierci

Przeciwko karze śmierci

Siódmy Światowy Kongres przeciwko karze śmierci odbył się od 26 lutego do 1 marca 2019 r. w Brukseli. Podczas ceremonii zamknięcia Światowego Kongresu, tj. w dniu 1 marca została przedstawiona uchwała w sprawie kary śmierci i warunków przetrzymywania więźniów skazanych na śmierć.

W treści uchwały czytamy m.in. że adwokatury i stowarzyszenia prawnicze mają do odegrania istotną rolę w promowaniu zniesienia kary śmierci i ustanowieniu na nią moratorium.

W uchwale wzywa się do poszanowania minimalnych gwarancji sądowych i gwarancji należytego procesu, bez dyskryminacji, dla wszystkich, którzy stoją w obliczu kary śmierci oraz zapewnienia więźniom skazanym na karę śmierci godnych warunków przetrzymywania i leczenia.

Naczelna Rada Adwokacka jest jednym z sygnatariuszy uchwały, którą opublikowała 20 maja.

Sprawdź także

Złamano traktaty UE

Wyrok wydany przez polski Trybunał Konstytucyjny wprost stanowi, że stosowanie europejskiego prawa ponad polskim prawem …