Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Przeciwko zmowom przetargowym

Przeciwko zmowom przetargowym

Prokurator generalny Andrzej Seremet zwrócił się do ministra sprawiedliwości Borysa Budki o zainicjowanie prac legislacyjnych zmierzających do nowelizacji przepisów Kodeksu karnego dotyczących przetargów publicznych- w tym tzw. zmowy przetargowej. W ocenie prokuratora generalnego tzw. zmowy przetargowe godząc w prawidłowośćprzeprowadzania przetargów publicznych zagrażają istotnym wartościom, jak uczciwa konkurencja na rynku gospodarczym oraz efektywność realizacji zadań przez organy publiczne.
Przestępstwa te- opisane w artykule 305 Kodeksu karnego zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 3. Prokurator generalny ocenia, że jest to zbyt niska kara, albowiem nie wpływa ona dostatecznie na nieopłacalność tego rodzaju zachowań. Tak niskie zagrożenie karą powoduje również, że są to przestępstwa, których karalność ustaje już po 5 latach od czasu ich popełnienia. To najkrótszy przewidziany przez Kodeks karny okres przedawnienia. Tymczasem- na co zwraca uwagę Prokurator Generalny- liczba takich spraw oscylująca w latach 2000-2012 od 43 (2012 r.) do 92 (2005 r), w ostatnich dwóch latach wzrosła skokowo- do 144 postępowań w 2013 r. oraz 186 postępowań w 2014r. Natomiast liczba skazań, w przypadku przestępstw z artykułu 305§1 Kodeksu karnego wynosiła: w 2008 r.- 20, w 2009 r.- 8, w 2010 r.- 3, w 2011 r.- 11, w 2012 r.- 11, w 2013 r.- 6 oraz w 2014 r.- 16.
Dane te jednoznacznie wskazują, iż wyłącznie niewielki odsetek wszczętych spraw o tego rodzaju przestępstwa skutkuje pociągnięciem ich sprawców do odpowiedzialności karnej. Niewątpliwie wpływa na to ma krótki okres przedawnienia karalności przestępstw z artykułu 305 Kodeksu karnego.
Charakter tych przestępstw utrudnia przy tym ich niezwłoczne wykrycie, zaś ich ujawnienie stanowi niejednokrotnie następstwo kontroli przeprowadzonej w istotnym odstępie czasu od przetargu lub następuje w toku postępowania karnego o inne przestępstwo, zwykle o charakterze korupcyjnym. Wielowątkowy charakter takich spraw, wynikający ze współdziałania sprawców w wieloosobowych konfiguracjach, a niejednokrotnie w ramach szeregu przeprowadzanych w określonym czasie przetargów, nakazuje w takich przypadkach łączne prowadzenie spraw o wszystkie ujawnione czyny, to zaś rodzi istotne ryzyko przedawnienia karalności tych przestępstw.
Prokurator generalny podkreśla fakt, iż postępowania w takich sprawach w wielu wypadkach mają charakter długotrwały, co nie pozostaje w związku z zaniechaniami organu procesowego, lecz stanowi następstwo dużej liczby wymagających przeprowadzenia czynności procesowych oraz obszerności gromadzonego w sprawach materiału dowodowego, a niejednokrotnie jest również związane z koniecznością powołania biegłych i oczekiwaniem na sporządzenie przez nich opinii.
Minister sprawiedliwości podzielił ocenę prokuratora generalnego i przekazał powyższe postulaty legislacyjne Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …