Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Przed likwidacją sądów konsultacje

Przed likwidacją sądów konsultacje

W wyniku zaplanowanej reformy nie zostanie zamknięty żaden sąd. Po wejściu zmian w życie obywatele nie będą mieli trudności w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie ? elastyczne wykorzystanie pracy sędziów przyczyni się do krótszego oczekiwania na rozstrzygnięcia spraw w sądach ? powiedział minister sprawiedliwości Jarosław Gowin.
Spotkanie to już kolejna tura konsultacji Ministra z przedstawicielami samorządów terytorialnych. Wcześniej o reorganizacji sądów rejonowych Minister dyskutował z włodarzami miejscowości apelacji szczecińskiej, gdańskiej, białostockiej i poznańskiej. W kolejnych dniach spotka się z samorządowcami z apelacji lubelskiej, rzeszowskiej, kieleckiej, katowickiej i krakowskiej.
W sumie z Ministrem spotka się około 300 osób. W Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace reformujące strukturę organizacyjną sądownictwa powszechnego, podjęte przede wszystkim w celu racjonalnego wykorzystania kadry orzeczniczej. W ramach przedmiotowych działań planuje się zniesienie sądów rejonowych o obsadzie orzeczniczej do 14 sędziów (włącznie).
Celem zmian jest stworzenie takiego modelu organizacyjnego sądownictwa, w ramach którego funkcjonować będą duże jednostki sądowe szczebla rejonowego. W celu zapewnienia obywatelom dogodnego dostępu do sądu, wydziały jednostek przewidzianych do likwidacji przekształcone zostaną w wydziały zamiejscowe (cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz ksiąg wieczystych) sąsiednich, większych sądów. W wyniku przeprowadzenia omawianej reorganizacji, w sądach rejonowych objętych zmianami, w których funkcjonować będą wydziały zamiejscowe, powstaną piony orzecznicze o odpowiedniej etatyzacji, co umożliwi lepsze i bardziej wydajne wykorzystanie zarówno kadry sędziowskiej, jak i referendarzy oraz asystentów sędziów. Należy bowiem zauważyć, że w małych jednostkach sądowych nieobecność jednego lub dwóch sędziów w wydziale powoduje poważne problemy z opanowaniem wpływu i bardzo często skutkuje szybkim narastaniem zaległości. Jednocześnie z uwagi na niewielką obsadę orzeczniczą wydziałów, możliwości przesunięcia sędziów między nimi są niewielkie. – Reforma nie obejmuje wydziałów ksiąg wieczystych, które pozostaną bez zmian, w tych miejscowościach, co dotychczas ? powiedział w trakcie spotkania Minister Jarosław Gowin. Poszukiwanie oszczędności NIE stanowiło decydującej przesłanki dla podjęcia omawianych działań. Głównym celem reformy jest racjonalne wykorzystanie kadry orzeczniczej. Wszystkie wystąpienia odnoszące się do planowanej reorganizacji, i zawarte w nich argumenty, wpływające od władz samorządowych i prezesów zainteresowanych sądów są przedmiotem wnikliwej analizy właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Zakłada się, że omawiana reorganizacja zostanie przeprowadzona z dniem 1 lipca 2012 r.
– Jestem zwolennikiem prowadzenia konsultacji przez dialog, stąd inicjatywa spotkania z Państwem. Przeprowadzenie reformy jest konieczne. Od Państwa opinii zależy jednak jej ostateczny kształt, np. rozstrzygnięcie czy znoszony sąd będzie podlegał pod większy sąd rejonowy w miejscowości x, czy y. Nikt lepiej niż Państwo nie orientuje się bowiem w lokalnej specyfice ? dodał mnister sprawiedliwości.
Patrycja Loose
rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …