Strona główna / Aktualności / Przedszczyt UE-USA w Krakowie

Przedszczyt UE-USA w Krakowie

Spotkanie, poprzedzające szczyt ministerialny JHA UE ? USA, odbędzie w Krakowie. Aktualny stan prac nad umową o ochronie danych osobowych, współpraca w sprawach karnych, współpraca sądowa w sprawach cywilnych oraz cyberprzestępczość ? to tylko niektóre tematy, jakie zostały omówione na szczycie Unia Europejska ? USA, poświęconemu sprawom z zakresu wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. W spotkaniu, które odbyło się w dniach 13-14 kwietnia 2011 r. w Budapeszcie wzięli udział Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski oraz Podsekretarz Stanu ? Igor Dzialuk. Stronę amerykańską reprezentował m.in. Eric Holder ? szef amerykańskiego Departamentu Stanu, Prokurator Generalny USA. W grudniu 2010 r., podczas spotkania Ministrów Sprawiedliwości oraz Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, państw członkowskich UE omówiono i przyjęto mandat negocjacyjny dotyczący umowy między UE a USA o ochronie danych osobowych. W ślad za decyzją Rady rozpoczęły się negocjacje ze stroną amerykańską.
Umowa ma dotyczyć danych osobowych przekazywanych i przetwarzanych w celu zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń, wykrywania i ścigania w ramach współpracy policji i organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych ? mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski. ? Negocjacje mają doprowadzić do zawarcia ogólnej umowy pomiędzy UE a USA o ochronie danych osobowych ? dodaje. Umowa nie będzie dodatkową podstawą prawną do przekazywania danych. Dziedziną tą będą nadal rządzić odrębne porozumienia i prawo krajowe. Sama umowa ma stworzyć ogólne ramy prawne do poprawy obopólnej wymiany danych. W trakcie spotkania omówiono także aktualny stan prac grupy roboczej UE-USA do spraw cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości. Na forum UE aktualnie toczy się dyskusja nad przedstawionym przez Komisję Europejską projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ataków na systemy informatyczne, która ma na celu zastąpienie decyzji ramowej Rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne. Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski na spotkaniu zaprezentował także priorytety polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w odniesieniu do stosunków z, ważnym dla UE partnerem, jakim jest USA. .
– W obszarze wymiaru sprawiedliwości, chcielibyśmy kontynuować dobrze układającą się współpracę Unii Europejskiej z USA oraz skoncentrować się na określeniu potencjalnych kierunków jej ulepszenia i rozwoju ? zapowiedział Krzysztof Kwiatkowski. ? Ważne miejsce zajmie współpraca ekspercka z USA w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w szczególności cyberprzestępczości, oraz innych form poważnej przestępczości. Będziemy także chcieli zapewnić dobrą koordynację na forach negocjowania wielostronnych konwencji cywilno i karnoprawnych ? dodał. Ustalono także, iż kolejne spotkanie, poprzedzające szczyt ministerialny JHA UE ? USA, na poziomie wyższych urzędników (ang. senior officials), z udziałem przedstawicieli Departamentu Stanu i Departamentu Sprawiedliwości USA odbędzie się w dniach 25-26 lipca 2011 r. w Krakowie. Otworzy je Minister Krzysztof Kwiatkowski. Kolejny szczyt JHA UE-USA odbędzie się natomiast w terminie 14-15 listopada 2011 r. w Waszyngtonie. Wtedy też Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski uda się z oficjalną wizytą do USA, gdzie jako przedstawiciel państwa sprawującego Prezydencję będzie współprzewodniczył rozmowom ze stroną amerykańską,.
Joanna Dębek

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …