Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Przeludnione cele to tortury

Przeludnione cele to tortury

Komitet Przeciwko Torturom wydał rekomendacje dla Polski. Wprowadzenie ustawowej definicji tortur, ułatwienia w dostępie do adwokata dla osób zatrzymanych, zakończenie śledztwa w sprawie tajnych więzień CIA oraz ograniczenie detencji cudzoziemców (w tym dzieci) ? to najważniejsze rekomendacje, które Komitet Przeciwko Torturom wydał po wysłuchaniu
…sprawozdania polskiego rządu z wykonywania Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur. Pod koniec października tego roku, w trakcie sesji w Genewie Komitet pytał przedstawicieli polskiego rządu o m.in. tajne więzienia CIA w Polsce, warunki w więzieniach, a także w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców oraz nadużycie siły przez Policję. HFPC przedstawiła Komitetowi kompleksowy raport zawierający komentarze do stanowiska rządu.
Oprócz HFPC swój raport przedstawiło także Amnesty International. ?Jesteśmy bardzo zadowoleni z wypracowanych przez Komitet rekomendacji. W prawie dwudziestu szczegółowych punktach Komitet wskazał na wszystkie najważniejsze kwestie związane z realizacją zakazu tortur w Polsce? ? mówi dr Adam Bodnar, wiceprezes HFPC. W przedstawionych rekomendacjach Komitet szczególnie koncentruje się na sytuacji w polskich więzieniach, w tym na kwestii przeludnienia. ?Komitet ponownie powtórzył rekomendacje dotyczące przeludnienia w więzieniach oraz wskazał, że władze polskie powinny bezwzględnie dążyć do ustalenia normy mieszkaniowej na poziomie 4 m2″ ? mówi Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC.
?W tym zakresie organy międzynarodowe są spójne i regularnie podkreślają, że polskie standardy są nie do zaakceptowania? ? dodaje Katarzyna Wiśniewska. Komitet zwrócił uwagę również na sprawę tajnych więzień CIA w Polsce. Rekomendacje Komitetu są kolejnym już głosem ze strony społeczności międzynarodowej wskazujące na konieczność wyjaśnienia zaangażowania Polski w przypadki łamania praw człowieka w trakcie walki z terroryzmem.
?Tak jak wcześniej Komitet Praw Człowieka ONZ, Rada Praw Człowieka ONZ, czy Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, tak teraz Komitet Przeciwko Torturom wezwał Polskę do zakończenia w rozsądnym terminie śledztwa toczącego się w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce oraz do pociągnięcia do odpowiedzialność osób zaangażowanych w tortury oraz nieludzkie traktowanie? ? mówi Draginja Nadazdin, szefowa Amnesty International w Polsce. Komitet wskazał również, że Polska powinna zapewnić transparentność i informować opinię publiczną o postępach śledztwa.
Znaczna część rekomendacji Komitetu poświęcona jest sytuacji cudzoziemców w Polsce. Komitet zwraca uwagę przede wszystkim na fakt, że w obecnym stanie prawnym cudzoziemiec może być wydalony z kraju zanim jego odwołanie zostanie rozpoznane przez niezawisły organ. ?Komitet zaleca ograniczenie detencji cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy, w tym dzieci oraz zapewnienie im dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej? ? mówi Karolina Rusiłowicz, prawniczka HFPC. Co więcej, Komitet zaleca podjęcie również wszelkich możliwych działań w celu identyfikowania uchodźców, którzy są ofiarami tortur i zapewnienia im opieki.
Źróło: HFPCz

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …