Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Przestępstwa przeciwko UE

Przestępstwa przeciwko UE

Prokuratura Generalna, Departament Postępowania Przygotowawczego gromadzi informacje na temat postępowań w sprawach o przestępstwa na szkodę finansowych interesów Unii Europejskiej z wyłączeniem spraw pozostających w nadzorze lub monitoringu Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej. Prokuratury prowadzące postępowania zostały zobowiązane do przekazywaniem danych statystycznych umożliwiających określenie ilości prowadzonych i zakończonych postępowań, sposobu ich zakończenia oraz przyjętych kwalifikacji prawnych, a także do sygnalizowania problemów pojawiających się w toku tych postępowań. Chodzi o problemy merytoryczne, a także związane ze współpracą z innymi organami, których zaistnienie mogłoby stanowić podstawę do zainicjowania ewentualnych czynności kontrolnych. Monitoring ten ma za zadanie również ewentualną ocenę stosowanych rozwiązań prawnych i systemowych. Informacja z 2010 r. o przestępstwa na szkodę finansowych interesów Unii Europejskie.
W 2010 roku było prowadzonych 1540 postępowań dotyczących przestępstw popełnionych na szkodę funduszy unijnych. W tym samym okresie zakończono 1340 postępowań, w tym: postanowieniem o odmowie wszczęcia ? 914 postępowań, postanowieniem o umorzeniu ? 224 postępowania, aktem oskarżenia – 165 postępowań, postanowieniem o zawieszeniu ? 22 postępowania. W toku pozostało 200 postępowań. Brak danych dotyczących wyroków.
1078 spraw tj. ok. 70% ? stanowiły postępowania dotyczące doprowadzania oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do niekorzystnego rozporządzania mieniem poprzez przedkładanie przez zainteresowanych nierzetelnych lub nieprawdziwych wniosków o udzielenie dotacji w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie posiadanych w ramach jednolitej płatności obszarowej (JPO) działek ewidencyjnych oraz w ramach uzupełniającej płatności obszarowej (UPO) działek ewidencyjnych, czy też dotyczące przyznania dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych oraz płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Przyjmowana była w większości przypadków kwalifikacja prawna z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. art. 11 § 2 k.k. lub inne kombinacje tej kwalifikacji poczynione na podstawie ustaleń faktycznych w poszczególnych sprawach. W pozostałych 462 przypadkach, postępowania dotyczyły wyłudzania kwot pieniężnych dotacji UE w ramach różnych systemów operacyjnych, dystrybuowanych na terenie Polski (w tych sprawach, poza wyżej wskazaną, przyjmowana była również czasami kwalifikacja z art. 228 i 231 k.k.). Informacja z 2011 r. o przestępstwa na szkodę finansowych interesów Unii Europejskie.
W 2011 roku prokuratury prowadziły bądź nadzorowały 1718 postępowań na podstawie zawiadomień Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bądź innych podmiotów dotyczących przestępstw na szkodę finansową UE. W tym samym okresie zakończono 1587 postępowań, w tym: postanowieniem o odmowie wszczęcia ? 1144 postępowania, postanowieniem o umorzeniu – 275 postępowań, aktem oskarżenia lub skierowaniem wniosku o warunkowe umorzenie postępowania łącznie ? 168 spraw. Sądy wydały 152 wyroki skazujące. 1408 spraw (82%) ? stanowiły postępowania dotyczące doprowadzania oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do niekorzystnego rozporządzania mieniem poprzez przedkładanie przez zainteresowanych nierzetelnych lub nieprawdziwych wniosków o udzielenie dotacji w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie posiadanych w ramach jednolitej płatności obszarowej (JPO) działek ewidencyjnych oraz w ramach uzupełniającej płatności obszarowej (UPO) działek ewidencyjnych, czy też dotyczące przyznania dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych oraz płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Pozostałe 310 spraw (18%) dotyczyło wyłudzania kwot pieniężnych dotacji UE w ramach różnych systemów operacyjnych, dystrybuowanych na terenie Polski. Przyjmowana kwalifikacja prawna była zbliżona do występującej w 2010 roku.
Informacja z 2012 r. o przestępstwa na szkodę finansowych interesów Unii Europejskie. W 2012 roku w prokuraturach odnotowano 1812 spraw dotyczących przestępstw na szkodę interesów finansowych UE. We wskazanym okresie zakończono 1639 postępowań, w tym: odmową wszczęcia ? 1174 sprawy; umorzeniem postępowania przygotowawczego ? 302 sprawy; zawieszeniem postępowania przygotowawczego ? 30 spraw; w inny sposób ? 24 sprawy; skierowaniem do sądu aktu oskarżenia ? 106 spraw; skierowaniem do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego ? 3 sprawy. Sądy wydały prawomocne wyroki w 52 sprawach, w tym w 2 sprawach uniewinniające. W 4 sprawach zapadły orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Nie odnotowano orzeczenia kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Ze wskazanej liczby 1812 odnotowanych spraw, 1578 ( 87 % ) dotyczyło doprowadzenia, bądź formy stadialnej usiłowania doprowadzenia poszczególnych oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do niekorzystnego rozporządzania mieniem poprzez przedkładanie przez zainteresowanych nierzetelnych lub nieprawdziwych wniosków o udzielenie dotacji w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie posiadanych w ramach jednolitej płatności obszarowej (JPO) działek ewidencyjnych oraz w ramach uzupełniającej płatności obszarowej (UPO) działek ewidencyjnych, czy też dotyczące przyznania dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych oraz płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. W tych przypadkach przyjmowana była w zależności od stanu faktycznego kwalifikacja prawna z art. 297 k.k., bądź art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. art. 11 § 2 k.k. W pozostałych 234 (13%) przypadkach postępowania dotyczyły wyłudzania kwot pieniężnych dotacji UE w ramach różnych systemów operacyjnych, dystrybuowanych na terenie Polski (w tych sprawach, poza wyżej wskazaną, przyjmowana była również czasami kwalifikacja z art. 270 i 294 w zbiegu z kwalifikacją podstawową oraz z art. 228 i 231 k.k.). Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Adwokaci pójdą do szkół

W październiku adwokaci rozjaśnią prawo w szkołach 27.09.2023 Po sukcesie I edycji akcji „Adwokaci rozjaśniają …