Strona główna / Aktualności / Przestępstwa z nienawiści

Przestępstwa z nienawiści

Wiele państw europejskich wciąż nie uznaje przestępstw na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej za przestępstwa z nienawiści. Osobom LGBTI należy się ochrona: najnowszy raport Amnety International wzywa państwa UE do zmian prawnych, ścigania i karania przypadków przemocy wobec nich. – Narastająca ksenofobia to poważny problem.
Zwalczanie którego wymaga wysiłku wielu podmiotów, w tym także prokuratury. W interesie ogółu społeczeństwa leży ściganie przestępstw popełnianych z motywów rasistowskich lub ksenofobicznych na szkodę nawet wąskiej grupy społecznej – powiedział prokurator generalny Andrzej Seremet w trakcie spotkania do jakiego doszło w siedzibie Prokuratury Generalnej z przedstawicielami szeregu organizacji zajmujących stanowisko odnoszące się do problemu przestępstw z nienawiści. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że w interesie społecznym leży stała współpraca i wymiana doświadczeń prokuratury z reprezentowanymi organizacjami. Zwrócił na to uwagę m.in. Rafał Gaweł ze Stowarzyszenia Teatr Trzyrzecze, który podkreślił aktualnie dobrą współpracę stowarzyszenia z białostocką prokuraturą.
Rozmówcy zgodzili się że zasadnym jest cykliczne organizowanie takich spotkań. Konferencja była pokłosiem szkolenia które było poświęcone:
1. naruszeniu praw jednostki motywowanych różnicami narodowościowymi, etnicznymi bądź wyznaniowymi;
2. propagowaniu faszyzmu lub innego totalitarnego ustroju państwa;
3. nawoływaniu do nienawiści.
Jako obywatele spotykamy się codziennie z mową nienawiści, która dociera do nas w wypowiedziach publicznych, z Internetu i murów domów. Równocześnie w ostatnim czasie opinia publiczna została poruszona bulwersującymi zdarzeniami mającymi charakter przestępstw popełnionych z nienawiści (…) ? powiedział prokurator generalny Andrzej Seremet otwierając szkolenie. Jednocześnie przypomniał o już podjętych działaniach: (…) Dlatego poleciłem prokuratorom apelacyjnym wyznaczenie w ramach właściwości każdej prokuratury okręgowej jednej prokuratury rejonowej (w szczególnych wypadkach dwóch), które będą odpowiedzialne za prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści, popełnionych na obszarze objętym właściwością danej prokuratury okręgowej. Zobowiązałem ich również do wskazania w wybranych prokuraturach rejonowych po dwóch prokuratorów do prowadzenia tego rodzaju postępowań karnych, którzy zostaną do tego przygotowani w ramach specjalistycznego szkolenia. Nasze dzisiejsze spotkanie stanowi realizację tej inicjatywy (…).
W szkoleniu wzięło udział 96. prokuratorów z całego kraju. Szczegółowy program szkolenia obejmował następującą tematykę: 1. Regulacje prawa międzynarodowego i krajowego odnoszące się do przestępstw z nienawiści. uwagi metodyczne dotyczące prowadzenia postępowań przygotowawczych. Analiza wybranych spraw zakończonych odmową wszczęcia lub umorzeniem postępowania przygotowawczego, 2. Organizacyjne możliwości współpracy prokuratorów z Zespołem Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, działającym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 3. Współpraca prokuratorów ze Stowarzyszeniem ?Otwarta Rzeczpospolita” w ramach prowadzonych śledztw – dotychczasowe doświadczenia, 4. Monitoring występujących przypadków rasizmu i ksenofobii prowadzony przez Stowarzyszenie, 5. Przestępstwa z nienawiści w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i w instrumentach prawnych Rady Europy, 6. Przestępstwa z nienawiści popełniane na stadionach piłkarskich. Możliwości identyfikacji sprawców przestępstw.
Źródło: Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …