Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Przewlekłość aresztów tymczasowych

Przewlekłość aresztów tymczasowych

7 listopada 2012 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Prokuraturę Generalną seminarium pt. Przewlekłość tymczasowego aresztowania w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka. Zasadniczą tezą roboczą seminarium było założenie, że w obecnych ramach prawnych istnieją możliwości skrócenia tymczasowych aresztowań przez… zmianę praktyki organów krajowych, w tym ? lepszą organizację procesu i ściślejszą współpracę jego uczestników. Dlatego do udziału w seminarium – zarówno po stronie panelistów, jak i słuchaczy – zaproszono gospodarzy obu etapów procesu karnego, tj. prokuratorów i sędziów, a także adwokatów oraz przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w ochronę praw człowieka. O moderowanie dyskusji zwrócono się natomiast do osób ze świata nauki, związanych jednocześnie bardzo mocno z praktyką procesu karnego. I tak, pierwszy panel, zatytułowany Przewlekłość tymczasowego aresztowania w świetle standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, moderowali prof. dr hab. Lech Paprzycki, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, oraz dr hab. Małgorzata Wąsek – Wiaderek z Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Natomiast drugi panel pt. Przewlekłość tymczasowego aresztowania w praktyce procesu karnego moderował dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Uczestnicy seminarium zostali poproszeni o sformułowanie propozycji dobrych praktyk mających na celu przeciwdziałanie nadużywaniu tymczasowego aresztowania. Dzisiaj prezentujemy publikację pod redakcją naukową prokuratora Piotra Turka zawierającą pisemne wersje referatów wygłoszonych w trakcie seminarium oraz artykuły poświęcone problematyce tymczasowego aresztowania przedłożone przez dr hab. Małgorzatę Wąsek-Wiaderek oraz dr. Piotra Kładocznego. Na podstawie zebranych tekstów został opracowany i zamieszczony na końcu książki Kodeks dobrych praktyk w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania. Ma on za zadanie upowszechnić wśród sędziów, prokuratorów i adwokatów podstawowe zasady prawne wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz zasady o charakterze prakseologicznym, wynikające z doświadczeń praktyków procesu karnego. Na stronie Prokuratury Generalnej istnieje plik publikacji do pobrania.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …