Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Przy pomocy HFPCz wygrali z gminą

Przy pomocy HFPCz wygrali z gminą

Mec. Łukasz Gorek (kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.) reprezentujący pro bono klientów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka skutecznie przeprowadził negocjacje z władzami Gminy Kowale Oleckie i doprowadził do podpisania aktu notarialnego, mocą którego Gmina odkupiła od Państwa D. sprzedaną im wcześniej nieruchomość.Państwo D. zwrócili się do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z prośba o pomoc wskazując, że zakupiona przez nich w przetargu działka budowlana (rolniczo-turystyczna strefa gminy) będąca własnością gminy Kowale Oleckie posiada wady. Po przystąpieniu do niwelacji terenu okazało się, że pod ziemią znajdują się liczne szczątki ludzkie. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał Państwu D. wykonać badania archeologiczno – wykopaliskowe. Wyniki badań antropologicznych 17 zbadanych szczątków ludzkich wskazują, iż przypuszczalnie pochodzą one z przełomu XIX i XX w. Po odkryciu Państwo D. złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego gmina nie przyjęła. W trakcie sporu Państwo D. zwrócili się do HFPC o pomoc. Dzięki staraniom mec. Łukasza Gorka doszło do podpisania aktu notarialnego. Tym samym gmina odkupiła przedmiotową nieruchomość. Do ceny sprzedaży zostały doliczone udokumentowane koszty poniesione przez Państwa D.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …