Strona główna / Aktualności / Przyjazne przesłuchanie dziecka

Przyjazne przesłuchanie dziecka

Przyjazne przesłuchiwanie wrażliwych grup świadków, w tym dzieci – to temat spotkania sędziów z całego kraju z przedstawicielami resortu i Fundacji Dzieci Niczyje, które odbyło się w Ministerstwie Sprawiedliwości. Działania zmierzające do objęcia szczególną ochroną dzieci, które jako ofiary lub świadkowie przestępstw są wyjątkowo narażone na skutki wtórnejwiktymizacji, to jeden z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości. Z tego też względu już w 2007 roku resort przystąpił do Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci i zaangażował się w procedurę certyfikacji przyjaznych pokoi przesłuchań małoletnich świadków.
Zapewnieniu bezpieczeństwa wrażliwym grupom pokrzywdzonych, w tym dzieciom i pokrzywdzonym przemocą seksualną ma służyć także przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym. Ponadto w związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przygotowania jednorazowego przesłuchania oraz warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania takich przesłuchań, od 27 stycznia 2014 roku jednorazowym przesłuchaniem w przyjaznych pokojach chronieni są małoletni świadkowie do 18 roku życia, a także wszystkie ofiary przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …

Strona główna / Aktualności / Przyjazne przesłuchanie dziecka

Przyjazne przesłuchanie dziecka

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje przygotowało kolejne materiały informacyjne i edukacyjne promujące ideę przyjaznego przesłuchiwania dzieci. Jeszcze do końca roku trafią one do wszystkich sądów w kraju. W skład pakietu wchodzą: standardy dotyczące przesłuchiwania małoletnich świadków w trybie artykułów185a i 185b kpk; płyta e-learning ?Dziecko ? świadek szczególnej troski? Fundacji Dzieci Niczyje; film ?Przesłuchanie dziecka: mniej pytań, więcej odpowiedzi? prof. Thomasa D. Lyona; broszura dla rodziców i dzieci ?Gdy twoje dziecko jest świadkiem?; broszura ?Będę świadkiem w sądzie?; ulotki ?Jesteś świadkiem masz prawo?. Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Fundacją Dzieci Niczyje od 2008 r. realizują
procedurę certyfikacji Przyjaznych Pokoi Przesłuchań w ramach Koalicji na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci. Kampania ta ma na celu m.in. promowanie tworzenia przyjaznych pokoi przesłuchań dla dzieci na terenie całego kraju oraz zwrócenie uwagi przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości na szczególną rolę małoletniego świadka w toku postępowania karnego oraz potrzebę jego specjalnego przesłuchania.
Instytucje prowadzące miejsca przyjazne przesłuchiwanym dzieciom wskazują potrzebę zapoznawania się z materiałami edukacyjnymi osób uczestniczących w przesłuchaniach. Dodatkowym aspektem jest wprowadzenie zmian legislacyjnych w Kodeksie postępowania karnego podnoszących wiek przesłuchiwanych świadków i rozszerzających kategorie przestępstw, w których będzie dochodzić do przesłuchań o rozdział XXIII kk, które uzasadniają konieczność zwiększenia liczby sędziów zaangażowanych w procedury przesłuchań małoletnich świadków.
Mając powyższe na względzie, Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje przygotowało komplet materiałów informacyjnych i edukacyjnych promujących ideę przyjaznego przesłuchiwania dzieci. Materiały te jeszcze w 2013 r. przesyłane zostaną za pośrednictwem prezesów sądów apelacyjnych do wszystkich sądów na terenie kraju, celem wykorzystania w pracy zawodowej sędziów. Ponadto, obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego projekt ?Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym?. Jednym z jego elementów będzie utworzenie kolejnych 20 przyjaznych pokoi przesłuchań dla dzieci.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …