Strona główna / Listy / Przyjmują kandydatów do CPT

Przyjmują kandydatów do CPT

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o możliwości zgłoszenia kandydatów do objęcia funkcji członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania (CPT) Zgodnie z art. 4 ust. 2 Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 26 listopada 1987 roku (Dz.U. z 1995, nr 46, poz. 238, ze zm.) Członkowie Komitetu są wybierani spośród osób o wysokich kwalifikacjach moralnych, znanych ze swej kompetencji w dziedzinie praw człowieka lub posiadających doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych Konwencją.
Ostatecznego wyboru Członka z listy trzech kandydatów przedstawionej przez delegację krajową do Zgromadzenia Konsultacyjnego Rady Europy, dokonuje Komitet Ministrów Rady Europy. Członkowie Komitetu są wybierani na okres lat czterech.
Kandydatury osób spełniających powyższe kryteria i pozostałe kryteria z art. 4 Konwencji oraz posiadające biegłą znajomość języka angielskiego lub francuskiego powinny, wraz z ich szczegółowym curriculum vitae, zostać zgłoszone do Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie do dnia 25 lutego 2011 roku. Wzory życiorysów zamieszczone są na stronie www.ms.gov.pl
Szczegółowych informacji Ministerstwo Sprawiedliwości udziela pod nr telefonu 22 23 90 873.

Sprawdź także

Radcy na Pol’and’Rock 2024

Tradycją staje się uczestnictwo radców prawnych w Pol’and’Rock Festivalu, dlatego również w tym roku nie …