Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Przywracanie sądowej asesury

Przywracanie sądowej asesury

Izba poselska rozpatrzyła w drugim czytaniu prezydencki projekt nowelizacji ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy tej kwestii. Asesura sądowa została zniesiona po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 r. TK zakwestionował powoływanie asesorów przez przedstawiciela władzy wykonawczej – ministra sprawiedliwości. Obecny projekt przywraca instytucję asesora sądowego, ale będą oni powoływani, tak jak sędziowie, przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Chodzi o zapewnienie asesorom niezależności od organów administracji rządowej. Zgodnie z projektem, asesorzy będą korzystać z przywilejów sędziowskich, z jednym wyjątkiem – będą powoływani na 5 lat, a nie bezterminowo. Po 2 latach przeprowadzana będzie pierwsza ocena działalności orzeczniczej asesora. W przypadku pozytywnej oceny, po zakończeniu asesury będzie on mógł brać udział w konkursach na sędziego sądu rejonowego. W myśl projektu, asesor sądowy będzie wykonywał czynności jedynie w sądzie rejonowym, a więc najniższego szczebla. Asesor nie będzie orzekać o zastosowaniu tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym oraz w sprawach z zakresu postępowania upadłościowego. Instytucja asesora byłaby przywrócona nie tylko w sądach powszechnych, ale także w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Według wnioskodawcy wprowadzenie stanowiska asesora sądowego umożliwi m.in. dokonywanie oceny predyspozycji i cech charakteru sędziego przed nadaniem mu przywileju nieusuwalności. Jak wskazuje autor projektu, ustalenie sposobu dochodzenia do zawodu sędziego jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 1 kwietnia 2014 r. 10 kwietnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 28 maja 2014 r. Prace nad projektem były kontynuowane w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w tym w podkomisji nadzwyczajnej. 24 czerwca 2015 r. komisja zaproponowała poprawki m.in. ujednolicające, porządkujące i legislacyjne. Komisja chce również np., aby asesor sądowy był wyłączony także z orzekania w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Zaproponowano też zmianę terminu wejścia w życie proponowanej nowelizacji ? z 3 miesięcy od ogłoszenia na 1 stycznia 2016 r. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Elżbieta Achinger. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań na kolejnym posiedzeniu.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …